Bize yazın:

pahssc@gmail.com

Bizi arayın:

+90 (555) 024 14 80

Misyonumuz

Dernek, Hastalık çatısı altında barındırdığı hastalık gruplarının niceliksel dağılımına bakmaksızın, eşit ağırlıkta temsil ederek, evrensel hasta haklarına erişebilmek, gerek hastanelerimizi ve doktorlarımızı gerekse toplumu, hastalıklarımız konusunda bilinçlendirip, bu hastalıklardan mağdur olan hastalarının ekonomik,  sosyal,  kültürel,  hukuki,  mesleki,  eğitim vb. hak  ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişebilmeleri  hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve her türlü sorunları ile ihtiyaçlarına, olanakları ölçüsünde ilgilenmek, çözüm üretmek, Hastalık gruplarımız ile mücadelede etkin bir rol üstlenmek, bu hastalıkların önlenmesi, tanısı, teşhisi, her türlü tedavisi, habilitasyonu, rehabilitasyonu, hastalığın yönetilmesi ve benzeri faaliyetlerde çalışmalar  yapan  kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek, faaliyetlerine iştirak etmek amacıyla hastalık gruplarımıza ait hasta ve yakınları tarafından kurulmuştur.

 

Hastalık tanımlaması da, hem Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve buna neden olabilecek; Skleroderma,   Eisenmenger gibi diğer farklı hastalıklar ile bu hastalıklar sonucunda gelişen Akciğer Nakli ve Kalp-Akciğer Nakli hastalıklarını ifade etmek amacıyla, ortak bir çatı olarak kullanılmaktadır.

Pulmoner Hipertansiyon Ve Skleroderma Hasta Derneği ® Tüm hakları saklıdır © 2018
Çukurova Patent CopyRight