PAHSSc 2020 Genel Kurul Daveti

DR. LALE TOKGÖZOĞLU 14 MART TIP BİLİM ÖDÜLÜ'NE LAYIK BULUNDU - 2019.03.10

 

10 Mart 2019 Türkiye'nin ilk #PAH tedavisini başlayan Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bilim Ödülü'ne layık bulundu. Lale TOKGÖZOĞLU hocamızla gurur duyuyoruz. Türkiye'de 1990'lı yıllarda öksüz #pulmonerhipertansiyon a sahip çıkan ilk doktorlardandır. #Tarih tir. #Devrim dir. 1997 yılında Türkiye'nin İlk PAH tedavisi başlanan hastası, derneğimizin kurucu üyelerinden Kamil Hamidullah 'tır.

HABERLER
Eskişehir Web Tasarım