PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Veri İşleme ile İlgili Faaliyetler kapsamında Bilişim Sisteminin Yönetimi, Bilgi Varlıklarının Yönetimi ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanması amacıyla, kullandığı bilgi güvenliği politikası dahilinde;

  • Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm faaliyetlerinin güvenlik ve güvenilirlik esasları doğrultusunda, ISO/IEC 27001:2013 ile uyumlu yürütülmesini garanti altına alır.
  • Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini korumayı,
  • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına yönelik risklerini değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, sektörel düzenleme ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik iş anlaşmalarında belirlenen kuralları ve etik değerlerini temel alarak kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş ve hizmet sürekliliğine karşı oluşabilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Faaliyetlerinin tamamını etkin, doğru ve güvenli olarak sürdürebilmek için süreçlerini sistematik olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi

taahhüt eder.

Eskişehir Web Tasarım