Dergimiz Nefes Çıktı!

Dergimiz NEFES çıktııııı!

VİZYON, MİSYON, AMAÇ

Derneğimizin çatısı altındaki hastalar;

 

  • Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH)'lu
  • Skleroderma (SSc)'lı 
  • Eisenmenger Sendromu (ES)'lu
  • İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF)'li
  • Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH)'lu
  • Akciğer Nakilli (Ltx)
  • Kalp-Akciğer Nakilli (Hltx)

hastalardır.

 

VİZYON

 

Ülkemizde PAH, SSc, ES, İPF, KTEPH, Akciğer Nakli ve Kalp-Akciğer Nakli hastalıklarının tüm yönleri ile tanınmasını sağlayarak toplumun bilinçlendirilmesinde önder olmak ve bu amaçla diğer ülkelerce kurulmuş dernekler ile uluslararası katılımlarla kurulmuş organizasyonlarla işbirlikleri geliştirerek bu hastalıklardan muzdarip bireylerin yaşam kalitelerini, farkındalıklarını evrensel kriterlere çıkarmak.

 

MİSYON

 

Dernek, çatısı altında barındırdığı hastalık gruplarının niceliksel dağılımına bakmaksızın, eşit ağırlıkta temsil ederek, evrensel hasta haklarına erişebilmek, gerek hastanelerimizi ve doktorlarımızı gerekse toplumu, hastalıklarımız konusunda bilinçlendirip, bu hastalıklardan mağdur olan hastalarının ekonomik,  sosyal,  kültürel,  hukuki,  mesleki,  eğitim vb. hak  ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişebilmeleri  hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve her türlü sorunları ile ihtiyaçlarına, olanakları ölçüsünde ilgilenmek, çözüm üretmek, Hastalık gruplarımız ile mücadelede etkin bir rol üstlenmek, bu hastalıkların önlenmesi, tanısı, teşhisi, her türlü tedavisi, habilitasyonu, rehabilitasyonu, hastalığın yönetilmesi ve benzeri faaliyetlerde çalışmalar  yapan  kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek, faaliyetlerine iştirak etmek amacıyla hastalık gruplarımıza ait hasta ve yakınları tarafından kurulmuştur.

 

AMAÇ

 

  • Çatımız altındaki hastalıkları olan birey ve yakınları ile bu alanlarda çalışanları bir araya getirmek, sorunlarını birlikte ele almak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, gerek duyanlara yardımda bulunmak,
  • Tıp çalışanları ile toplumu bilinçlendirecek aktiviteler gerçekleştirmek,
  • Çatımız altındaki hastalıkları olan kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, mesleki, eğitim vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

 

Eskişehir Web Tasarım