Koronavirüs, Coronavirus, Covid-19

Koronavirüs, Coronavirus, Covid-19

VİZYON MİSYON

VİZYON

 

Ülkemiz yaşayanlarının, Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon, Skleroderma, Eisenmenger, Akciğer Nakli ve Kalp-Akciğer Nakli hastalıklarının tüm yönleri ile tanıyarak bilinçlendirilmesinde önder olmak ve bu amaçla diğer ülkelerce kurulmuş dernekler ile uluslararası katılımlarla kurulmuş organizasyonlarda ülkemizi temsil etmek.

 

MİSYON

 

Dernek, Hastalık çatısı altında barındırdığı hastalık gruplarının niceliksel dağılımına bakmaksızın, eşit ağırlıkta temsil ederek, evrensel hasta haklarına erişebilmek, gerek hastanelerimizi ve doktorlarımızı gerekse toplumu, hastalıklarımız konusunda bilinçlendirip, bu hastalıklardan mağdur olan hastalarının ekonomik,  sosyal,  kültürel,  hukuki,  mesleki,  eğitim vb. hak  ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişebilmeleri  hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve her türlü sorunları ile ihtiyaçlarına,olanakları ölçüsünde ilgilenmek, çözüm üretmek, Hastalık gruplarımız ile mücadelede etkin bir rol üstlenmek, bu hastalıkların önlenmesi, tanısı, teşhisi, her türlü tedavisi, habilitasyonu, rehabilitasyonu, hastalığın yönetilmesi ve benzeri faaliyetlerde çalışmalar  yapan  kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek, faaliyetlerine iştirak etmek amacıyla hastalık gruplarımıza ait hasta ve yakınları tarafından kurulmuştur.

 

Hastalık” tanımlaması da, hem Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve buna neden olabilecek;Skleroderma,   Eisenmenger gibi diğer farklı hastalıklar ile bu hastalıklar sonucunda gelişen Akciğer Nakli veKalp-Akciğer Nakli hastalıklarını ifade etmek amacıyla, ortak bir çatı olarak kullanılmaktadır.

Eskişehir Web Tasarım