PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

7 PULMONER HİPERTANSİYON MERKEZİ - 5 KONU, PEK YAKINDA YOUTUBE KANALIMIZDA - 2022.01.30

 
7 Pulmoner Hipertansiyon Merkezi'nin hem merkezlerini hem de 5 farklı konuda
 
1- Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) Nedir ?
2- Pulmoner Hipertansiyonda Tanı ve Tedavi?
3- Çocuklarda Pulmoner Hipertansiyon
4- Multidisipliner Yaklaşımla Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH)
5- Pulmoner Hipertansiyonun Dünü, Bugünü ve Yarını
 
bizleri bilgilendirdikleri eğitim serimiz
 
ŞUBAT ayında sizlerle,
Youtube Kanalımızda buluşuyor.
 

1) Dokuz Eylül Üniversitesi Pulmoner Hipertansiyon Merkezi - Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) Nedir? - 2 Şubat 2022 - Çarşamba - Saat 09:00

 
Prof. Dr. Bahri Akdeniz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Prof. Dr. Ahmet Merih Birlik
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesRomatoloji Bilim Dalı
 
Doç. Dr. Ebru Özpelit
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik fakültesi
İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
 
Derya Can, Nefesin Kraliçesi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Milli Sporcumuz
 

 

2) Hacettepe Üniversitesi Pulmoner Hipertansiyon Merkezi - Pulmoner Hipertansiyonda Tanı ve Tedavi - 9 Şubat 2022 - Çarşamba - Saat 09:00

 

Prof. Dr. S. Lale Tokgözoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Prof. Dr. Ergün Barış Kaya
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Doç. Dr. Ali Akdoğan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Romatoloji Bilim Dalı
 
Derya Can, Nefesin Kraliçesi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Milli Sporcumuz
 
 

3) Gazi Üniversitesi Pulmoner Hipertansiyon Merkezi - Çocuklarda Pulmoner Hipertansiyon - 16 Şubat 2022 - Çarşamba - Saat 09:00

 

Prof. Dr. Gülten Taçoy
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Prof. Dr. Serdar Kula
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
 
Prof. Dr. Abdurrahman Tufan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Romatoloji Bilim Dalı
 
Derya Can, Nefesin Kraliçesi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Milli Sporcumuz

 

 

4) Fırat Üniversitesi, Kartal Koşuyolu ve Gülhane Tıp Fakültesi Pulmoner Hipertansiyon Merkezleri - Multidisipliner Yaklaşımla Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH) -  23 Şubat 2022 - Çarşamba - Saat 09:00

 

Prof. Dr. Mehmet AKBULUT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
 
Doç. Dr. Nesrin ÖCAL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gülhane Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
 
Doç. Dr. Serpil TAŞ
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
 
Derya Can, Nefesin Kraliçesi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Milli Sporcumuz
 

 

 

5) Cerrahpaşa Pulmoner Hipertansiyon Merkezi - Pulmoner Hipertansiyonun Dünü, Bugünü ve Yarını - 2 Mart 2022 - Çarşamba - Saat 09:00

 

Prof. Dr. Gülen Hatemi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Romatoloji Bilim Dalı
 
Prof. Dr. Mehmet Serdar Küçükoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Doç. Dr. Ümit Yaşar Sinan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Doç. Dr. Burçak Kılıçkıran Avcı
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Uzm. Dr. Ersan Atahan
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 
Derya Can, Nefesin Kraliçesi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Milli Sporcumuz
 

‍Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin

‍Doç. Dr. Ebru ÖzpelitProf. Dr. Ahmet Merih Birlik

 Prof. Dr. Bahri AkdenizProf. Dr. S. Lale Tokgözoğlu

Prof. Dr. Ergün Barış KayaDoç. Dr. Ali Akdoğan

Prof. Dr. Gülten TaçoyProf. Dr. Abdurrahman Tufan
Prof. Dr. Serdar Kula

Prof. Dr. Gülen HatemiProf. Dr. Mehmet Serdar Küçükoğlu

Doç. Dr. Burçak Kılışkıran AvcıDoç. Dr. Ümit Yaşar Sinan

Uzm. Dr. Erdan Atahan

 

#PAHSSc #PulmonerHipertansiyon #PulmonerArteriyelHipertansiyon #Skleroderma #SistemikSkleroz #PAH #PPH #PH #SSc #HacettepeÜniversitesi #GaziÜniversitesi @laletokgozoglu @doctorkaya #AliAkdoğan @drserdarkula @gultentacoy #abdurrahmantufan #FıratÜniversitesi #KartalKoşuyolu #GülhaneTıpFakültesi @drakbulut #NesrinÖcal @serpiil_tas #KTEPH #kroniktromboembolikpulmonerhipertansiyon #DokuzEylülÜniversitesi @bakdeniz @ebruozpelit @sezginnd #AhmetMerihBirlik #CerrahpaşaTıpFakültesi @kucukoglu.serdar @gulenhatemi @dr.burcak.k.avci @dr.ersanatahan @sinanumityasar #BağDokusu #BağDokusuHastalığı
 
 
Eskişehir Web Tasarım