PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

TREPROSTİNİL TEDVİSİNDE YAŞANAN SORUNLARI SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞINA İLETTİK - 2022.01.31

Pulmoner hipertansiyon hastalarının tedavileri hayati önem arz etmektedir. Hastaların tedaviye ulaşamaması yaşamlarını tehlikeye sokar. Son zamanlarda treprostinil sodyum kullanan PAH hastalarının tedavilerine erişmekte zorluklar yaşadığını biliyoruz. Özellikle tedaviye özgü cihaz ve bu cihaz için özel üretilmiş kateter, enjektör ve diğer tıbbi malzemelere ulaşımda ciddi sıkıntılar mevcuttur.

Hastaların tedavilerine ulaşması için 2022 Kasım ayından beri PAHSSc Derneği olarak ilgililerle görüştük ancak somut bir sonuç alamadığımız için konuyu SGK ve Sağlık Bakanlığına ilettik. Konunun takipçisi olacağız ve hastaların tedavilerine erişmesi için elimizden geleni yapacağız.

PAHSSc Derneği

#treprostinilsodyum #treprostinil #saglikbakanligi #sgkilaç #pahtedavisi #pulmonerhipertansiyon #nadirhastalık

Eskişehir Web Tasarım