PAHSSc Avrupa'ya sesini duyuran Türkiye'nin TEK akciğer hastaları dayanışma derneği

PAHSSc Avrupa'ya sesini duyuran Türkiye'nin TEK akciğer hastaları dayanışma derneği

TÜRKİYE'NİN İLK PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ - 2020.02.29

1996 yılında Türkiye'nin ilk Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon tedavisini başlayan doktoru Dr. Lale Tokgözoğlu'dur. Tedaviye başlanan ilk hasta da derneğimizin başkanı Kamil Hamidullah'tır. Reçete ve raporunu yazan ilk doktor da Dr. Murat Özeren'dir. 1994 ekonomik krizinden sonra yurtdışı tedaviye erişmiş ilk hasta oldu. Ama ne mücadeleydi. Dr. Murat Özeren işte o devasal mücadelenin şahitlerindendir aynı zamanda.

 

1997’de İlk Flolan tedavisine, Kamil Hamidullah başladı.

Bu arada ülkemizde;

 

 

1998’de İlk akciğer nakli tedavisine, Nuran Sağlam erişti.

 

 

2001’de ilk IV İloprost tedavisine, Dr. Ahmet Karabacak başladı.

 


2001’de ilk Sidenafil tedavisinie, Ümit Atlıbaşladı.

2002'de ilk Bosentan tedavisine, Zeynep Ece Ardıç başladı

#PAH #pulmonerhipertansiyon #PPH #AkciğerYüksekTansiyonu #Akciğer #akciğerdamartansiyonu #nefes #PH #PulmonerArteriyelHipertansiyon #NadirHastalık #NadirHastalıklarGünü #Nadirizveiçinizdeyiz #epoprostenol #MuratOzeren #LaleTokgozoglu #AytacKostem #bosentan #sildenafil #iloprost #AhmetKarabacak #ümitAtlı #ZeynepEceArdıç #akciğernakli #akcigernakli #organ #organbağışı #organbagisi #organnakli #ilk #Türkiye

Eskişehir Web Tasarım