PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

ORGAN NAKLİ - ORGAN BAĞIŞI

1 kişi organlarını bağışlayarak 8 kişiye can verir ve dokularıyla da 50 kişiye umut olur. (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı) 

 

Bir kişi organlarını bağışlayarak sekiz kişiye can verir ve dokularıyla da elli kişiye umut olur. (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı) 

 

Organ Bağışında Belçika Modeli Uygulamasının ülkemizde de başlatılması için başlattığımız kampanyamıza siz de bir imza vererek destek olmayı istemez miydiniz?

http://chng.it/Cwxr2dFKhr 

 

Türkiye'de günde 8 kişi organ beklerken ölüyor! 

 

Ülkemizde her gün ortalama 8 kişi organ beklerken ölüyor. Bu şekilde devam etmek zorunda değil! Lütfen bugün bağışta bulunun ve organlarınızı bağışladığınızı sevdiklerinizle paylaşın. Organlarınızı bağışlayarak 8 kişiye can verebilir ve 50 kişiye daha dokularınızla umut olabilirsiniz. Muazzam, ölçülemez bir miras bırakmaya ne dersiniz?

 

Organ ve Doku Bağış Formu

Organ ve Doku Bağış Formu

 

İyilik İçimizde - Organ Bağışının Dinen Sakıncası yoktur

 

Organ bağışının dini yönden sakıncası yoktur.


Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylamakta ve desteklemektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 3.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Bu kararda;
1. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir organını kurtarmak için bundan başka çarenin olmadığının mesleki ehliyet edilmesi,
2. Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine ilişkin doktor kararının olması,
3. Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin yapılmış olduğu sırada ölmüş olması,
4. Organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması,
5. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,
6. Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması gerektiği belirtilmektedir.
Yine aynı kararda "organınızı vereceğiniz kişi yaptığı iyilik ve fenalıklardan kendisi sorumludur" denilmektedir.
Kuran-ı Kerim'de de "kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı" beyan olunmaktadır (Maide suresi, ayet 32).

Diyanet web sayfasından alıntıdır.

#1bağış8yaşam

#organbağışıcaizdir
#organbağışıhayatkurtarır #organbağışı #organnaklihayatkurtarır #organnaklimucizedir #iyilikiçimizde #iyilikiçimizde
@turkiyediyanetvakfi @iyilikicimizde

 

 İyilik İçimizde - Beyin Ölümü Tanısı Nasıl Konur

 

Beyin Ölümü Tanısı Nasıl Konur?


(1) Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve tüm beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümü olmayan kaybıdır. Beyin ölümü tanısında gereken ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.


a) Komanın nedeninin belirlenmiş olması,
b) Beyin hasarının yaygın ve geri dönüşümsüz olduğunun belirlenmiş olması,
c) Santral vücut ısısı ≥32 oC olması,
ç) Hipotansif şok tablosu olmaması,
d) Komadan geriye dönüşüm sağlanabilecek ilaç etkileri ve intoksikasyonların dışlanmış olması,
e) Beyin hasarından bağımsız şekilde klinik tabloyu açıklayabilecek metabolik, elektrolit ve asit-baz bozukluklarının olmaması.


(2) Birinci fıkrada yer alan tüm koşulların tespiti halinde beyin ölümü tanısı için aşağıdaki hususlar aranır.


a) Derin komanın olması (Tam yanıtsızlık hali; Santral ağrılı uyaranlara motor cevap alınamaması),
b) Beyin sapı reflekslerinin alınmaması;


1) Pupiller parlak ışığa yanıtsız, orta hatta ve dilatedir.
a) Beyin ölümü tanısının konulduğu birinci nörolojik muayenedeki klinik tablonun; yeni doğanda (2 aydan küçük) 48 saat, 2 ay-1 yaş arası 24 saat, 1 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde 12 saat ve anoksik beyin ölümlerinde 24 saat sonra yapılan ikinci nörolojik muayenede de değişmeden devam ettiği gözlenmelidir.
b) Klinik beyin ölümü tanısı almış vakalarda, yeni doğan (2 aydan küçük) grubunda iki adet destekleyici test, 2 ay ve üzerindeki diğer vakalarda ise hekimler kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar yöntemi ile beyin ölümü tanısı teyit edilir.
c) Klinik olarak beyin ölümü tanısı konulan vakalar için beyin dolaşımını değerlendiren bir destekleyici test yapılmış ve yapılan bu test beyin ölümü ile uyumlu ise ikinci nörolojik muayene için beklemeye gerek kalmaz.

Alıntıdır : Sağlık Bakanlığı
T.C Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi

#1bağış8yaşam

#beyinölümü #beyinölümünedir #mevzuatbilgisi #organbağışı #organbağışıhayatkurtarır #organnakli #böbreknakli #karaciğernakli #akciğernakli #bağırsaknakli #iliknakli #dokunakli #iyilikiçimizde #iyilikicimizde #iyilikiçimizdederneği
@iyilikicimizde @saglikbakanligi

 

İyilik İçimizde - Bitkisel Hayat ve Beyin Ölümü 

 

Bitkisel Hayat ve Beyin Ölümü Arasındaki Fark

 

BEYİN ÖLÜMÜ

•Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır.
•Solunum ve dolaşım yoğun bakım koşullarında ventilatör gibi destek makineleri ve ilaçlar ile geçici sürdürülebilir.
•Beyin ölümü gerçekleştiğinde, kişi tıbben ölü kabul edilir ve beyin ölümü tanısı almış kişilerin hayata dönmesi mümkün değildir. Beyin ölümünü, çok basit bir benzetme ile vazodaki çiçeğe, bitkisel hayatı ise saksıdaki çiçeğe benzetebiliriz. Vazodaki çiçek istesek de istemesek de birkaç gün sonra solacak ve kuruyacaktır. Oysaki saksıdaki çiçek suladığımız müddetçe solmayacaktır.

BİTKİSEL HAYAT

Bitkisel hayattaki hastaların solunumları devam eder.
•Korteksde ölüm vardır fakat beyin sapı sağlamdır.
•Bu hastalar aylarca yada yıllarca hareketsiz yaşamaya devam etmekte ve bazen de düşük bir olasılıkla iyileşerek normale dönebilmektedir.

Bitkisel hayattaki insanların organları asla organ naklinde kullanılmaz.

Alıntıdır: Prof.Dr. İbrahim Berber

#1bağış8yaşam

#beyinölümü #bitkiselhayat #organnakli #organnaklihayatkurtarır #organnaklimucizedir #böbreknakli #akciğernakli #karaciğernakli #kalpnakli #bağırsaknakli #dokunakli #iliknakli #diyaliz #iyilikiçimizde #iyilikiçimizde
@iyilikicimizde

 

İyilik İçimizde - Organ Bağışı Ve Organ Naklinin Yasal Boyutu

 

Organ Bağışı Ve Organ Naklinin Yasal Boyutu

 

29.5.1979 tarih, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

• Beyin ölümü ‘tıbbi ölüm’ olarak kabul edildi.

• Bölüm III. Ölüden Organ ve Doku Alınması

Kadavradan organ alınabilmesi için tıbbi ölüm (beyin ölümü) olarak adlandırılan ölüm halinin gerçekleşmiş olması gerekir. “29/05/1979 Tarih ve 2238 Sayılı, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun” 1982 tarihinde tekrar düzenlenerek, ölüden organ ve doku alınmasını yasal düzenlemelerle şekillendirmiştir.

Ölüden Organ ve Doku alınması ile ilgili mevzuat’ta 2014 yılında yapılan son değişiklik ile 26 Madde 11–(Değişik:2/1/2014-6514/41 md.)

“Tıbbi ölümün gerçekleştiğine dair biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir” şeklinde güncenlenmiş ve böylece beyin ölümü tanısının ivedilikle konması amaçlanmıştır.

18 Ocak 2014’te Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun tasarısında madde 40: 29.05.1979 tarihli ve 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanunun 10. maddesi; “Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile yurt dışından temin edilmesi, Sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman ve personel donanımına sahip kurumlarca yapılır” olarak değiştirilmiştir.

Ülkemizde 01 Şubat 2012 tarihinde 28191 sayı ile resmi gazetede yayınlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nde beyin ölümü kriterleri belirtilmiştir.

Alıntıdır: saglık.gov.tr

#kanun #kanunlar #yasa #yasalar #sağlık #organnakli #organbağışı #organbağışıhayatkurtarır #organnakli#organnaklihayatkurtarır #böbreknakli #karaciğernakli#akciğernakli #bağırsaknakli #dokunakli #iliknakli #iyilikiçimizde #iyilikiçimizde #iyilikiçimizdederneği
@saglikbakanligi @iyilikicimizde

 

 İyilik İçimizde - Neden Organ Nakli

 

Neden Organ Nakli ?


. Hasta sağ kalımında avantaj
. Üremik komplikasyonlardan korunma
. Yaşam kalitesinde iyileştirme
. Sosyoekonomik avantaj (maliyet,iş gücü kaybı -kazancı)

Ülkemizde Nakli Yapılan Organlar

. Böbrek
. Karaciğer
. Akciğer
. Kalp
. İnce Bağırsak

Ülkemizde Nakli Yapılan Dokular

. Kalp Kapağı
. Kornea
. Kemik
. Kemik İliği
. Deri

Alıntıdır. Prof. Dr. İbrahim Berber

#organnaklihayatkurtarır #organnakli #organbağışı #organbağışıhayatkurtarır #böbreknakli #akçiğernakli #karaciğernakli #bağırsaknakli #kalpnakli #iliknakli #dokunaklı #iyilikiçimizde #iyilikiçimizdederneği #iyilikicimizde
@saglikbakanligi @iyilikicimizde

 

İyilik İçimizde - Bağışlanan Organlar Kı̇mlere Nakledı̇lı̇yor?

 

Bağışlanan Organlar Kı̇mlere Nakledı̇lı̇yor?

 

Öncelikle doku ve kan grubu uygunluğuna göre acil bekleyen hastalara nakiller yapılır. Her hasta için organ nakli kriterleri vardır. Bu kriterleri bilim kurulları (böbrek, kalp, karaciğer, akciğer )belirler. Organ paylaşımında en önemli öncelik ;
Tıbbi aciliyet
Doku ve kan grubu uyumudur.
Din , dil, ırk, cinsiyet, zengin-fakir ayrımı gözetilmez.
Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından dağıtım yapılır.
Karaciğer , Akciğer ve Kalp hastaları için ülkedeki tüm bekleyen acil hastalar taranır. En uygun alıcıya nakil yapılır. Böbrek alıcıları sırasına göre belirlenir.
Yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenir.

Alıntıdır: www.tbv.gov.tr

#1bağış8yaşam

#organnaklihayatkurtarır #organnakli #organbağışıhayatkurtarır #organbağışı #böbreknakli #karaciğernakli#akciğernakli #kalpnakli#incebağırsaknakli #iliknakli #dokunakli
#iyilikiçimizdederneği #iyilikiçimizde #iyilikicimizde
@saglikbakanligi @iyilikicimizde

 

İyilik İçimizde – Organ Bağışı Nasıl Yapılı – Organ Bağış Kartı Nedir

 

Organ Bağışı Nasıl Yapılır - Organ Bağış Kartı Nedir?

 

18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışçısı olabilir. Gönüllülük esasına dayalı olan organ bağışında bağışçı olmak için sağlık müdürlüklerine, devlet ve özel hastanelerin organ bağışı koordinatörlerine ya da sağlık ocaklarına başvurulmalıdır. Bu noktalarda organ bağışı formu doldurulduktan sonra bağışçıya organ bağış kartı verilir. Kişinin bağışçı olduğuna dair bilgi, Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi'ne girilir. Bağışçının beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından son kararı aile vereceğinden organ bağışçısının, doku ve organlarını bağışlamak istediğine dair bilgiyi ailesi ile paylaşılması da son derece önemlidir. Kişi dilediği zaman aynı kurum ve kuruluşlara başvurarak organ bağışçısı olmaktan vazgeçebilir.

Organ nakli bağış kartı, sadece 'beyin ölümünün' gerçekleşmesi halinde, ailenizin, sizin hayattayken organlarınızın bağışlanmasını vasiyet ettiğinizi bilmelerini sağlayan bir belgedir.
Aile onayı olmadan organ bağışı yapılamaz.
Vasiyet gibi aile yakınlarınıza organ bağışı yaptığınızı söylemeniniz çok önemli bir noktadır.

#organbağışı #organbağışıhayatkurtarır #birbağışsekizyaşam #organnaklihayatkurtarır #organnaklimucizedir #organnakli #böbreknakli #kalpnakli #akciğernakli #karaciğernakli #incebağırsaknakli #iliknakli #dokunakli #kanbağışı #tercihli #şartlıbağış #iyilikiçimizde #iyilikiçimizdederneği
@iyilikicimizde

 

İyilik içimizde - Tercihli Organ Bağışı Nedir?

 

İyilik içimizde - Tercihli Organ Bağışı Nedir?

 

TERCİHLİ BAĞIŞ

Tercihli bağış: Beyin ölümü tanısı konulmuş vericinin, Ulusal Koordinasyon Sistemine en az bir organının bağışlanması halinde, ölenin bekleme listesinde kayıtlı olan eşi ile dördüncü dereceye kadar olan (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısmına bir başka organı için yaptığı bağış türüdür.

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28191
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
i) Tercihli bağış: Beyin ölümü tanısı konulmuş vericinin, Ulusal Koordinasyon Sistemine en az bir organının bağışlanması halinde, ölenin bekleme listesinde kayıtlı olan eşi ile dördüncü dereceye kadar olan (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısmına bir başka organı için yaptığı bağış türüdür.

Alıntıdır.
Prof.Dr. İbrahim Berber
#birbağışsekizyaşam
#organbağışı #organbağışındabelçikamodeli #organnakli #organnaklihayatkurtarır #bobreknakli #kalpnakli#karacigernakli #akciğernakli #incebağırsaknakli #iliknakli #dokunakli#iyilikiçimizde #iyilikiçimizdederneği
@iyilikicimizde

 

İyilik İçimizde - Organ Bağışında Aile Puan Sistemi Nedir

 

İyilik İçimizde - Organ Bağışında Aile Puan Sistemi Nedir

 

Aile puan sistemi: Beyin ölümü tanısı almış ve Ulusal Koordinasyon Sistemine organ bağışında bulunmuş kişinin bekleme listesindeki eşi ile ikinci dereceye kadar olan (ikinci derece dahil) kan hısımlarına verilen ek puanıdır.

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28191
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile puanı sistemi: Beyin ölümü tanısı almış ve Ulusal Koordinasyon Sistemine organ bağışında bulunmuş kişinin bekleme listesindeki eşi ile ikinci dereceye kadar olan (ikinci derece dahil) kan hısımlarına verilen ek puanıdır.

#organbağışındabelçikamodeli #organbağışıhayatkurtarır #organbagisihayatkurtarir #organnakli #organnaklihayatkurtarır #böbreknakli #kalpnakli #karaciğernakli #akciğernakli #incebağırsaknakli #ilikmakli #dokunakli #kidney #kidneytransplant #orgaindonor #organdonationawareness #organdonation #iyilikiçimizde #iyilikicimizde #iyilikiçimizdederneği
@iyilikicimizde @saglikbakanligi

 

İyilik İçimizde - Her Ölümden Sonra Organ Bağışı Yapılabilir Mi

 

Her Ölümden Sonra Organ Bağışı Yapılabilir Mi?

 

Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir.
Örneğin; evde ya da yolda vefat eden bir kimse bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organları alınamaz.
Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında tıbben beyin ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli yapılabilir.
Yani sıkça duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra cesetlerin organlarının alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

#1bağış8yaşam
#organbağışındabelçikamodeli #organbağışı #organbağışıhayatkurtarır #organnakli #organnaklihayatkurtarır #böbreknakli #kalpnakli #akciğernakli #karaciğernakli #incebağırsaknakli #iliknakli #doku #iyilikiçimizde #iyilikiçimizdederneği #iyilikicimizde
@iyilikicimizde @saglikbakanligi

 

 

Sudenur KASAP - Şiir

 

BİR ORGAN BİR NEFES

Biri ölürken,
Diğeri hayata tutunur.
Birinin son nefesi.
Diğerlerine nefes olur.

 

Bencillik neyine
Toprakta ne kazandırır?
Esirgemekle yardımı
İnsan kendini kandırır.

 

Dokunsun vicdanına,
Muhtaç olan eller.
Kıyma başkasının canına,
Dört gözle umut bekler.

 

Hayatından bir parça ver sende,
Bir hayat kurtar.
Olsaydın onun yerinde,
Sende isterdin onun kadar.

 

Yardımın seni öldürmez, ölümsüzleştirir!
Fedakârlığın unutulmaz, seni yüceltir!
Beklemekten ölen çok, vereceğin yaşamdır.
Vermek istemediğin, toprağa karışandır.

 

SUDENUR KASAP
11B SINIFI (2017)

Hamidiye Etfal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinden, Sayın Sudenur Kasap'a hislerimize tercüman olduğu için teşekkür ederiz.

Hamidiye Etfal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şiir yarışmasında Birincilik ödülü almıştır. Resim öğrenciye aittir.

https://www.pusulahaber.com.tr/organ-bagisi-haftasi-717984h.htm

 

Sevdikleriniz hayattayken ihtiyaç duyulması halinde hiç düşünmeden bağışlayacağınız organ ve dokularınızı, öldükten sonra yanınızda mezara götürmeyin. Bu dünyada can olsunlar.

  

Tacidar Seyhan

Hastalık veya kaza sonucunda ülkemizde her 19 dakikada 1 kişi, organ nakli gerektiren bir durumla karşı karşıya kalıyor. Her 19 dakikada bir çekilen bu piyango, belki yarın size veya sevdiklerinize de çıkabilir.  Hatta 14 yaşından küçük çocuklarımıza, bebeklerimize bu piyango denk gelirse eğer, onlara neredeyse organ çıkmıyor bile! O çaresizliği yaşayarak öğrenmeyin. Organ Bağışında Belçika Modelini destekleyin. Lütfen, Change web sayfasında kampanyamızı imzalayıp, paylaşın. Sesimizi duyurun. http://chng.it/B7NTrZrWgZ

 


Hayat kurtarmayı otomatiğe bağlamaya ne dersin?

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ndayız. Üç buçuk yıldır böbrek bekleyen Dilek’in sözlerine kulak verelim: “Bir yasa değişikliği binlerce hayatı kurtarabilir. Lütfen harekete geçin.”

http://chng.it/KwS628JJsT

 

 

Dilek Gençyılmaz 20 yaşında yaşam dolu bir genç kız. Üç buçuk yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli bekliyor. Hastalığına yenilmedi ve kendisiyle birlikte binlerce kişinin hayatını kurtarmak umuduyla harekete geçti. Change.org’da bir imza kampanyası başlattı. 150 bin imza toplamayı hedefliyor.

Diyor ki: Organ ve Doku Nakli Yasası değişsin. Binlerce kişinin hayatı kurtulsun.

https://www.posta.com.tr/hayat-kurtarmayi-otomatige-baglamaya-ne-dersin-2063746

 

 
1 Eylül 2019 Merak edenlere nakilden sonra yeni #akciğer in nefes ile buluşması 
Doğduğumuzda ilk kez nefesimizi alırız. Öldüğümüzde de son kez nefes veririz. Ya peki başın ve sonun arasında, nefes almaya ne kadar önem veriyoruz? Şansa kalmış. Muhtemelen sadece suyun altındayken veya arkadaşlarla " kim en uzun süre nefesini tutabilir" diye yarışırken, nefes almadan bir dakikanın bile ne kadar zor olduğunu acaba farkına varıyor muyuz? Her nefesin bir hediye olduğunu. Her tek bir NEFES ! Bunu hiç düşünmüyoruz bile. Sadece nefes alıyoruz. Bizi hayatta tutan tek şey ve bunu yapmaya odaklanmak zorunda bile değiliz

Minnettar olun ve bunun için çaba gösterin çünkü herkes sizin kadar şanslı değil. Kimileri tek bir nefes için savaşmak zorunda. Rabbinize şükredin! Evrene, yıldızlara #şükredin. Bu videoyu bugün ameliyatımdan birini bitirdikten sonra kaydettim. Anestezist çökmüş akciğere biraz hava verdi; hayat öpücüğü ve akciğerler güzelce, yeni bedeninde hayata döndü.

 

 

Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu. Op. Dr. Gültekin Hoş

 

 Böbrek - Diyaliz karşılaştırması

 

Organlarınız toprak değil, hayat olsun.

 

 

10 yaşındaki Francine, 7 Ağustosta bir arabanın çarpması sonucunda ağır yaralandı. 10 Ağustosta Francine'in beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi zor bir karar vererek kızlarının organlarını bağışladı. Annesi; "Kızım şefkatli, sevecen, özverili bir insandı. Ve kendisinden hep başkalarına yardım ederdi." dedi. Francine şimdi 6 kişinin hayatın kurtarırken, dokularıyla 75 kişiye de umut olacak. Hastane bu son görevde Francine'in için saygı duruşunda.

#OrganBağışı #OrganNakli #VarsayılmışRızaSistemi #VarsayılmışOnamSistemi #OrganBağışındaBelçikaModeli #PresumedConsentOrganDonation #organ #donör #donor #yaşam #organbagisi #varsayilmisrizasistemi 

#varsayilmisonamsistemi #OrganBagisindaBelcikaModeli #AkciğerNakli #KalpAkciğerNakli #AkcigerNakli #KalpAkcigerNakli

 

 

İstanbul Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu, Mütevazı insan, Op. Dr. Gültekin Hoş hocamıza
Organ bekleyen OTUZ BİN insanımız adına yürekten TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Her 19 dakikada 1 kişi ya hastalık ya da kaza nedeniyle organ bağışı gerektiren bir durumla ülkemizde karşı karşıya kalıyor. Saatte 3 kişi günde 8 kişi organ beklerken ölüyor! O çaresizliği yaşayarak öğrenmeyin. Organ Bağışında Belçika Modelini destekleyin.

http://chng.it/B7NTrZrWgZ

Varsayılmış Rıza Sistemi, Varsayılmış Onam Sistemi, aksi beyan edilmedikçe diye de adlandırılan Organ Bağışında Belçika Modeli, aslında ülkemizdeki uygulamanın tam tersidir. 18 yaşından büyük birey, sağlığında organ bağışçısı olmadığını beyan etmemişse, organ bağışçısı olarak kabul edilir.
ORGAN BAĞIŞINDA BELÇİKA MODELİ KANUN TEKLİFİ

Teklifi Veren: Tacidar Seyhan

Dönemi ve yasama yılı: 23/3

Esas Numarası: 2/457

Başkanlığa Geliş Tarihi: 4 Mayıs 2009

Teklifin Başlığı: 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Aksi belirtilmedikçe, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının alınmasında vasiyet ve rızanın aranmaması öngörülmektedir.

#AkcigerNakli #AkciğerNakli #OrganBağışı #OrganNakli #VarsayılmışRızaSistemi #VarsayılmışOnamSistemi #OrganBağışındaBelçikaModeli #organ #hayat #donör #donor #yaşam #organbagisi #varsayilmisrizasistemi
#varsayilmisonamsistemi #hayattaykenhayatver #OrganBagisindaBelcikaModeli #yaşamhakkı

 

 

İstanbul Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu, Mütevazı insan, Op. Dr. Gültekin Hoş hocamıza
Organ bekleyen OTUZ BİN insanımız adına yürekten TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Her 19 dakikada 1 kişi ya hastalık ya da kaza nedeniyle organ bağışı gerektiren bir durumla ülkemizde karşı karşıya kalıyor. Saatte 3 kişi günde 8 kişi organ beklerken ölüyor! O çaresizliği yaşayarak öğrenmeyin. Organ Bağışında Belçika Modelini destekleyin.

http://chng.it/B7NTrZrWgZ

Varsayılmış Rıza Sistemi, Varsayılmış Onam Sistemi, aksi beyan edilmedikçe diye de adlandırılan Organ Bağışında Belçika Modeli, aslında ülkemizdeki uygulamanın tam tersidir. 18 yaşından büyük birey, sağlığında organ bağışçısı olmadığını beyan etmemişse, organ bağışçısı olarak kabul edilir.
ORGAN BAĞIŞINDA BELÇİKA MODELİ KANUN TEKLİFİ

Teklifi Veren: Tacidar Seyhan

Dönemi ve yasama yılı: 23/3

Esas Numarası: 2/457

Başkanlığa Geliş Tarihi: 4 Mayıs 2009

Teklifin Başlığı: 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Aksi belirtilmedikçe, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının alınmasında vasiyet ve rızanın aranmaması öngörülmektedir.

#AkcigerNakli #AkciğerNakli #OrganBağışı #OrganNakli #VarsayılmışRızaSistemi #VarsayılmışOnamSistemi #OrganBağışındaBelçikaModeli #organ #hayat #donör #donor #yaşam #organbagisi #varsayilmisrizasistemi
#varsayilmisonamsistemi #hayattaykenhayatver #OrganBagisindaBelcikaModeli #yaşamhakkı

 

Thane Chiquinho ScarpaThane Chiquinho Scarpa

 

20 Eylül 2013 Brezilya'daki en zengin kişilerden olan 62 yaşındaki iş adamı Thane Chiquinho Scarpa, milyon dolar değerindeki Bentley marka arabasını, öldükten sonra da kullanabilmek için 20 Eylül Cuma günü saat 11:00'de toprağa gömeceğini duyurarak büyük tepki topladı. Bir anda medya odağı oldu ve pek çok olumsuz eleştriler aldı. Bu kadar değerli bir arabayı ziyan etmek yerine birilerine bağışlayabilirdi. Gerçeklerden ne kadar uzaktı.

Chiquinho yine de seremoniyi başlattı. Fakat beklenmedik bir şey yapacaktı. Aracı çukura indirmeden hemen önce durdurdu ve Arabayı gömmeyeceğini ve neden böyle bir işe giriştiğini açıkladı. Organ bağışına dair bilinçlendirme yapmak istiyordu.

"İnsanlar beni çok değerli bir şeyi ziyan etmekle suçluyordu. Fakat hala insanların çoğu benim arabamdan çok daha değerli şeyleri toprağa gömüyorlar. Kalplerini, akciğerlerini, karaciğerlerini, gözlerini, böbreklerini. O kadar çok insan bu organların bağışlanmasını bekliyor ki. Fakat siz sağlıklı organlarınızı toprağa gömüyorsunuz.

  

 

Bir insanı daha ölümün kıyısından almışlar Erdal hocalar; Kubilay Toptaş
#nefesepahabiçilmez #OrganBağışındaBelçikaModeli #VarsayılmışRızaSistemi #PresumedConsentOrganDonation #Akcigernakli #organbağışı #organnakli #organ

#Repost @thoraxtransplantasyon (@get_repost)
・・・
Yine yüzler güldü???????? #trt #trthaber #akciğernakli #organnakli #organnaklihayatkurtarır #drerdaltaşçı #thoraxtransplantasyon

 

 

Bir organ nakli ile ölümün kenarından alınan kişiyi hayattat tutmak için sadece işin hastane kısmında yaklaşık 40 kişilik bir ekibin, canla başla çalıştığınız biliyor muydunuz?
Bize ikinci bir şans olun, #organ larınızı #bağış layın! #OrganNakli #organbağışı #OrganBağışındaBelçikaModeli #VarsayılmışRızaSistemi #PresumedConsentOrganDonation

 

 

Beyin ölümü gerçekleşen itfaiye erinin, #organbağışı na giderken ona son görevine yerine getirenlerin saygı duruşu.
#OrganBağışındaBelçikaModeli
#VarsayılmışRızaSistemi
#PresumedConsentOrganDonation
#OrganNakli

 

Yaşamak da güzel, Yaşatmak da...

 

Yaşamak da güzel, Yaşatmak da... #OrganBağışındaBelçikaModeli #VarsayılmışRızaSistemi  #PresumedConsentOrganDonation

 

 

İki çocuğu organ nakliyle hayata dönen annenin organları başka hastalara umut oldu.

https://www.iha.com.tr/haber-iki-cocugu-organ-nakliyle-hayata-donen-annenin-organlari-baska-hastalara-umut-oldu-796511/

 

Deutsche Welle - Almanya Organ Bağışında Belçika Modelini uygulamaya hazırlanıyor! - 02.04.2019

 

02 Nisan 2019 Deutsche Welle - Almanya Organ Bağışında Belçika Modelini uygulamaya hazırlanıyor! - 02.04.2019

 

Organ Bağışla

 

Onların seninle birlikte gitmelerine gerek yok! Hayattayken hayat verin, organ bağışçısı olun
Not: Her 19 dakikada 1 kişi, #hastalık veya #kaza sonunda organ nakli gerektiren bir durumla karşı karşıya kalıyor! Her 3 saatte 1 kişi, #organ beklerken ölüyor!
#OrganBağışındaBelçikaModeli
#VarsayılmışRızaSistemi
#PresumedConsentOrganDonation
#OrganNakli #VarsayılmışOnamSistemi
#organbağışı #organbagisi
#donor #donör #hayat
#OrganBagisindaBelcikaModeli
#varsayılanonam #VarsayilanOnam #varsayılanrıza #varsayilanRiza

 

 

02 Aralık 2018 Bir kız çocuğu, Noel Baba'dan kardeşine böbrek istemiş. “Sevgili Noel Baba, Bazıları sana inanmayabilir ama ben inanıyorum. Noel için gerçekten istediğim tek şey, LÜTFEN ağabeyim böbrek nakli olabilmesi için ona bir böbrek.

Organlar toprak olmasın.

#VarsayılmışRızaSistemi
#VarsayılmışOnamSistemi
#OrganBağışındaBelçikaModeli
#OrganBagisindaBelcikaModeli
#PresumedConsentOrganDonation
#OrganBağışı
#OrganNakli
#PAHSSc

#Repost @livelifegivelifeuk (@get_repost)・・・
A young girl wrote a letter to Santa asking for a kidney for her brother. It read: “Dear Santa, Some may not believe in you but I do. One thing I really want for Christmas is my big brother to get a kidney transplant. PLEASE." Read the full story over at Facebook.com/LLTGL

 

 

06 Aralık 2018 Vücudumda tek bir organımın benimle birlikte gömülmesini istemiyorum. Onları bir çocuğa verin. Hastanede geçirdikleri zamandan daha fazlasını, dışarıda oynayarak geçirsinler. Gözlerim birgün annene olup, torunlarını görsün. Akciğerlerim bir gencin mezuniyet gecesinde bütün gece dans etsin. Kalbim bir annenin göğsünde çocuğunu büyütsün. Eğer artık ihtiyaç duymadığınız şeyleriniz varsa, ihtiyacı olanlara verin.
Sevgiyle kalın.


#VarsayılmışRızaSistemi
#VarsayılmışOnamSistemi
#OrganBağışındaBelçikaModeli
#OrganBagisindaBelcikaModeli
#PresumedConsentOrganDonation
#OrganBağışı
#OrganNakli

 

 
 16 Kasım 2018 Organ nakli, takip gerektirir. Dr. Erkan TOPUZ. Sağlıklı günler.
 

 

07 Kasım 2018 Kasım Ayı Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Ayı - TRT- Radyo – Sağlık Raporu - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Müge Padır Hanım ile birlikte Başkan Kamil HAMİDULLAH Organ Bağışı ve Organ naklini konuşacağız 7 Kasım tarihli TRT Radyo Haber - Sağlık Raporu programında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Müge Padır Hanım ile birlikte Organ Bağışı ve Organ naklini konuştuğumuz Programı yeniden dinlemek için bu link e tıklayınız.

 

 

http://www.pahssc.org.tr/haber/66/en-kahraman-riza-varsayilmis-riza---2018-11-03

  

 

 

 

 31 Ekim 2018 Organlar toprak olmasın!

#showyourrare #PAHSSc #PulmonerArteriyelHipertansiyon #PulmonaryArterialHypertension #PulmonaryHypertension #EisenmengerSendromu #Skleroderma #Scleroderma #reyno 

#SistemikSkleroz #SystemicSclerosis #kteph #CTEPH #AkciğerNakli #KalpAkciğerNakli #Nadirhastaliklar #NadirHastalik #nadirhastalıklar #raredisease #Hepbirliktedahagüzelyarınlara 

#izmir #OrganBağışındaBelçikaModeli #PresumedConsentOrganDonation #VarsayılmışRızaSistemi #OrganNakli #OrganBağışı #egeüniversitesi #dokuzeylülüniversitesi

 

 

03 Aralık 2018 "STEPHEN HAWKİNG HASTALIĞI"OLARAK BİLİNEN ALS HASTASI,ORGANLARINI BAĞIŞLADI.. İzmir'de ALS hastalığı nedeniyle 10 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdüren 58 yaşındaki Vedat Ertürk, organ nakli olmayı bekleyen bir arkadaşının durumundan etkilenerek tüm organlarını bağışladı.
Sadece sağ ayak başparmağını kullanabilen Ertürk'ün hayata bağlılığını gören ALS-MNH Derneği üyeleri, Ertürk'e kullanabileceği bir bilgisayar hediye etti. Yedi yıldır sağ ayak başparmağıyla kullandığı bilgisayar sayesinde insanlarla iletişim kuran Ertürk, Antalya'da böbrek nakli olmayı bekleyen ancak 2 yıldır uygun böbrek bulamayan arkadaşının durumunu öğrenince tüm organlarını bağışlamak için başvuru yaptı.
Organ bağışı için evlerine gelen sağlık ekibinin sorularına kullandığı bilgisayarın yardımıyla yanıt veren Ertürk, ellerini kullanmadığı için imzalayamadığı organ bağışı formuna ise görevlilerin yardımıyla parmak bastı.
Kendisi gibi hastalar için dizayn edilen bilgisayar sistemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vedat Ertürk, organlarını bağışlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
"Beni hayata bağlayan 3 şey var. Motivasyon, iyi bakım ve iletişim. Ailem motivasyonumu fazlasıyla sağlıyor. İletişimde büyük sıkıntılar yaşıyorduk onu da bilgisayarla giderdik. ALS hastalarıyla ve sosyal medyada herkesle iletişim kurabiliyorum. İşe yarayan organlarımın tamamını bağışlamak istiyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım."diye anlattı.
İzmir Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Sn Müge Padır da akli melekleri yerinde olup 18 yaşını doldurmuş herkesin organ bağışında bulunabileceğini ifade etti.
Kimse benim şekerim var, kalbim var, organlarım hiç kimseye yaramaz diye düşünmemeli.Yapılan tetkik, tahlillerin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından incelenip alınan izinler sonrası nakil işlemleri gerçekleştiriliyor şeklinde konuştu. "Hayat en güzel hediye "

 

 

 

13 Şubat 2018 Sophie Woodley; "Bu kadar çok insanın organ beklerken hayatını kaybetmesi aslında önlenebilir bir skandaldır."

"Hayattayken hayat verin"

 

 

Hollanda Organ Bağışiında Belçika Modeline geçiyor!

13 Şubat 2018 Hollanda Organ Bağışiında Belçika Modeline geçiyor!

 12 Şubat 2018 Akciğer Nakli olan hastanın, solunum cihazlarından ayrıldıktan sonra aldığı ilk nefes...
#organbagisindabelcikamodeli

#organbağışındabelçikamodeli

#varsayılmışonamsistemi
#varsayılmışrızasistemi

 

Eskişehir Web Tasarım