PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

ÜNİVERSİTELERLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR

 

Ekim 2022 - On Dokuz Mayıs Üniversitesi - Sklerodermalı Bireylerde Tele Rehabilitasyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi Çalışması

 

 

Haziran 2022 - Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Skleroderma hastalarında spiritüel iyi oluş, anksiyete, depresyon ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi anketi

 

 

Kasım 2020 - Hacettepe Üniversitesi - Öz Yönetim Müdahalesinin Etkisi 

 

 

Ağustos 2019 - Biruni Üniversitesi ergotreapi bölümü ile Sklerodarmalı hastalara özel aparatlar

Eskişehir Web Tasarım