PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

GÖBEK KÖK HÜCRE TEDAVİSİ, SIÇANLARDA PAH BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİYOR - 2021.02.05

Göbek Kök Hücre Tedavisi, Sıçanlarda PAH Belirtilerini Hafifletiyor

Öncelikle çalışmada sık sık kullanılan kısaltmaların anlamlarını vermek istiyorum:

MSC:Kök hücreler

UCB:Göbek kordon kanı

 

Yapılan bir araştırmada, pulmoner arteriyel hipertansiyonun (PAH) fare modelinde göbek kordunu kanından (UCB) türetilen mezenkimal kök hücrelerin, önceki çalışmalarda kullanılan kemik iliği veya yağlı hücrelerden türetilen kök hücre tedavilerinden daha fazla tedavi edici yarar sağladığı rapor edildi.

Araştırmada UCB-MSC lerin (göbek kordonu kanından üretilen kök hücrelerin) damar içine enjekte edilmesinin, sağ ventriküllerdeki fonksiyon bozukluğunu azalttığı, vasküler kan damarı tahribatını azalttığı ortaya konulmuştur.

 

Bu çalışma Nature Scientific Reports dergisinde "Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi için mezenkimal kök hücre tedavisinin antiinflamatuar / immün etkisinin karşılaştırmalı analizi" adıyla yayınlandı. Makalenin orjinali içim bakınız; Comparative analysis on the anti-inflammatory/immune effect of mesenchymal stem cell therapy for the treatment of pulmonary arterial hypertension,”

 

PAH, kalbin sağ karıncığından akciğere kan taşıyan pulmoner arterlerin daralmasıyla özgünleşmiş bir pulmoner hipertansiyor türüdür. Dar kan damarları kan akışını kısıtlayarak, akciğerlerde yüksek tansiyona, hipertansiyona neden olur.

 

Kök hücre tedavileri, pulmoner hipertansiyonun hayvan modelleri dahil olmak üzere çeşitli kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde umut verici sonuçlar göstermiştir. MSC’ler iyi karakterize edildikleri, bakımı nispeten kolayve klinik uygulamada popüler bir iyileştirici yöntem olmaya başlamıştır.

 

Araştırmada şimdi üç kaynaktan elde edilen MSC'lerin; kemik iliğinden türetilen, yağlı hücrelerden türetilen ve göbek kordunu kanından türetilen kök hücrelerin, ilaç ile pulmoner hipertansiyon geliştirilmiş sıçan modelinde, tedavide nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını görmek üzere deneyler yapılıyor: 

 

Sıçanlara PAH geliştiren ilaç zer edildi. Enjeksiyondan iki hafta sonra kontrol grubundaki; tuzlu serüm enjekte edilen sıçnalarla kıyaslama yapıldığında sağ karıncığın işlevinin azaldığı tespit edildi. 

Ardından vayvanlara IV (damar içi) MSC enjeksiyonları uygulandı ve birinci, üçüncü, beş, yedi ve 14. günlerde değerlendirilmeleri yapıldı.

 

Kemik iliği ile tedavide sağ ventiküldeki basınç yükü %28,96

Yağ dokusundan türetilen kök hücre ile tedavide sağ ventiküldeki basınç yükü %13,73

Göbek kordonu kanından türetilen kök hücrelerle tedavide ise sağ ventiküldeki basınç yükü %35,08

oranlarında düştüğü tespit edilmiştir. 

Bozulmuş sağ ventrikül kasılmalarının işaretleri de adipoz, kan iliği ve UCB-MSC'lerle tedavi ile tersine çevrildi, son ikisi en belirgin onarıcı etkiye sahipti. 

PAH sıçanların akciğerleri, kontrol gruplarına kıyasla daha kalın duvarlara ve fibroz (doku hasarı veya yara izi) belirtilerine sahipti. Her üç tedavide sıçanlardaki kalın akciğer duvarlarının kalınlığının azalmasında ve fibrosisin azalmasında etkili olduğu görüldü. En çok olumlu etkiyi göbek kordunu kanından türetilen kök hücrelerle kemik iliğinden türetilenler(UCB-MSC ler) yaptı.

Her üç tedavide akciğer damarlarındaki hasarın belirtisi olan damar hücrelerin çoğalması durumu azalttı. Bu konuda en başarılı olan tedavi yöntemi ise UCB-MSC’ler oldu.

Tedaviden iki hafta sonra, her üç tedavide tekrar yapılan kontrollerde, kontrol grubundaki PAH'lı sıçanların akciğerleri, hücre infiltrasyonu olduğu ve yüksek bağışıklık sinyalleme proteinleri olan sitokinler gözlemlendi. Bu konuda en başarılı olan tedavi yöntemi ise UCB-MSC’ler oldu.

Sıçanlar üzerinde yapılan araştırmada sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; göbek kordon kanından türetilen kök hücrelerin (UCB-MSC) hastalığın akciğerlerdeki doku hasarını, iitihabı ve sağ ventrikül işlev bozukluğunu önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

MSC ile tedavi edilen ve edilmeyen PAH'lı sıçanların genlerinin analizinde, UCB-MSC ile tedavi edilen sıçanlarda, PAH nedenli genler üzerinde en güçlü etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Değiştirilmiş genlerin etkileri, enflamasyon, vasküler değişiklikler, vasküler hücre proliferasyonu, hücre ölümü ve hücre yapısı ile güçlü bir şekilde ilişkiliydi ve zaten tüm süreçler PAH ile ilişkili olan süreçler olduğu biliniyordu.  

Araştırmacılar daha sonra, UCB-MSC tedavisi ile adipoz veya kemik iliği MSC'lerinde güçlü etkileşimi olan 27 iltihaplanma ile ilgili gen ve 15 bağışıklık tepkisi ile ilgili geni seçtiler. UCB-MSC tedavisinin öncelikle uyaranlarla aktive edilen ve vücudun tepki verme sürecini baştalatan yolları ve buna cevap veren bağışıklık hücrelerini baskıladığını ortaya çıkaran bir ağ modeli geliştirildi.

Bu ağ modeli ayrıca, UCB-MSC tedavisinin PAH ilerlemesine dahil olan süreçlerini de yansıtan bir model oluşturdu.

Ekip, "3 MSC tipinin hepsinin tedavi edici faydalarının olmasına rağmen, UCB-MSC tedavisinin (1) RV [sağ ventriküler] işlevi, (2) histolojik [doku] özellikleri (3) açısından en umut verici özellikleri gösterdiğini belirtti. hücre aşılaması, (4) klasik PAH yolları ve (5) bağışıklık / enflamatuar için çok daha güçlü bir yanıt olduğunu sonucuna vardı. "

Ancak bu konuda daha çok araştırmalar yapılması gerektiği de araştırma sonuçlarından birisi olarak ortaya konulmuştur.

 

https://pulmonaryhypertensionnews.com/2021/02/05/umbilical-stem-cell-therapy-alleviates-pah-symptoms-in-rats/

 

 

 

Eskişehir Web Tasarım