"Bağış"la Türkiyem

PAH TEDAVİLERİ 2.4.5 - EPOPROSTENOL NEDİR?

Epoprostenol, FDA onaylı ilk PAH spesifik tedavi

 

İki türü bulunuyor. 

 • Soğuk zincir kurallarına tabidir
 • Oda sıcaklığında dengeli türü. 

 

Oda sıcaklığında kararlı epoprostenol nedir?

Oda sıcaklığı stabil (Room Temperature Stable - RTS) epoprostenol, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Grup 1 hastalarında pulmoner arteriyel hipertansiyonun (PAH) tedavisi için onaylanmış intravenöz bir ilaçtır. Epoprostenol, vücutta doğal olarak bulunan ve kan damarlarını genişletme etkisi olan prostasiklininin sentetik bir analoğudur. Epoprostenol, 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından PAH için onaylanan ilk PAH spesifik (PAH'a özgü) tedavidir. 

 

RTS epoprostenol nasıl çalışır?
Epoprostenolün başlıca etkileri, pulmoner ve sistemik vasküler yatakların vazodilatasyonunu (akciğerdeki ve vücudun diğer bölümlerinde daralmış kan damarlarının genişletilmesini) içerir. Ve trombosit agregasyonu (trombositlerin kanamayı durdurmak ve pıhtılaşmayı sağlamak için birbirleri üzerine kümelenmesini) zayıflatır.

 

İntravenöz epoprostenol ile yapılan ikinci bir çalışma, bağ dokusu hastalığının skleroderma spektrumu ile ilişkili PAH'lı hastalardaki uygulamayı içeriyordu ve deneme sırasında hastaların semptomları azaldı ve egzersiz kapasitelerinin artığı gösterilmiştir.

 

RTS epoprostenol nasıl verilir?

RTS epoprostenol iki şekilde verilir: uzun süreli ve kısa süreli. Uzun süreli epoprostenol, cerrahi olarak yerleştirilmiş bir santral venöz kateter yoluyla uygulanır. Küçük bir pille çalışan taşınabilir infüzyon pompası, ilacı vücuda zerk eder. Kısa süreli epoprostenol, kola yerleştirilen küçük bir IV yoluyla uygulanabilir. Bu, kateterde sorun yaşandığında tedavinin kesilmemesi için çözüm üretilene kadar uygulanabilecek bir yoldur. 

RTS epoprostenol'ün kullanım sırasında soğutulmasına gerek yoktur. Bu stabilite, RTS epoprostenolü oda sıcaklığında stabilize eden seyreltici karışımındaki ilave maddelerdir. RTS epoprostenol, sınırlı bir süre için bu koşulların dışında kullanılabilir. 

 

RTS epoprostenol dozu?
Epoprostenol genellikle 2 ng / kg / dak ile başlatılır ve semptomatik rahatlama sağlamak için doz kademeli olarak artırılır. Bazı hastaların zamanla 40-70 ng / kg / dak veya daha yüksek dozlarda çıkabilirler. Dozlamanın amacı, tolere edilebilir bir güvenlik profili ile optimum fayda sağlamaktır; bununla birlikte, diğer infüzyon ajanları gibi, doz her hastaya göre kişiselleştirilmelidir.

 

Hastalar RTS epoprostenolü nasıl temin eder?

RTS epoprostenol doktor tarafından reçete edilir ve öncesinde ilaç raporu çıkarılmalıdır.

 

RTS epoprostenol için ödeme yapacak mıyım?

SGK tarafından ödeme kapsamı içerisindedir.

 

RTS epoprostenol nasıl başlatılır?

İntravenöz epoprostenol başlayan hastalar birkaç gün hastanede kalmaları gerekir. Hastanedeyken, uzman hemşireler hastalara santral venöz kateter (örneğin Hickman) bakımı, infüzyon pompasın özellikleri ve epoprostenolü uygulamasını öğretir.

 

RTS epoprostenol'ün ana yan etkileri nelerdir?

Epoprostenolün yan etkileri tüm prostasiklin ajanlarında görülenlere benzer ve şunları içerir:

 • Baş ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Çene ağrısı
 • Deride kızarma
 • Baş dönmesi
 • Ödem
 • Kaşıntı
 • Kas veya eklem ağrısı
 • Düşük sistemik kan basıncı (düşük tansiyon)
 • İlacın yan etkilerinin yanı sıra infüzyon sistemine bağlı yan etkiler de olabilir. İnfüzyon bölgesinde enfeksiyon ve kanama meydana gelebilir.

 

Epoprostenolün yarı ömrü yaklaşık 3 dakikadır. Epoprostenolün aniden kesilmesi, ölümcül olabilir. 

 

RTS epoprostenol özel popülasyonlarda kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hamile insanlarda infüze edilen epoprostenolün potansiyel etkisine ilişkin yeterli, iyi kontrollü çalışma yoktur. Gebe hayvanlarda, insanlarda normalden daha yüksek dozlar kullanılarak, sürekli epoprostenol sodyum infüzyonları üzerinde yapılan çalışmalar, fetal doğum kusurları veya düşük yapma ile ilgili hiçbir problem ortaya koymamıştır.  İnfüzyon RTS epoprostenol halihazırda gebelikte FDA derecesi “B” taşımaktadır. Hayvan çalışmaları olumsuz bir etki göstermiştir. Ancak gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrol edilen çalışmalar herhangi bir trimesterde fetus için bir risk göstermemiştir. Treprostinil yalnızca faydası, riskten daha yüksek olduğu zaman hamilelik sırasında kullanılmalıdır.

 

Hem pediyatrik; 16 yaş ve altı hastalarda hem de 65 yaş ve üzerindeki hastalarda klinik çalışmalar tedavinin gvenliliği veya etkinliği belirlemek için yeterli sayıda hastayı kapsamadığından dolayı, güvenlik ve etkililik bu yaş grubu hastalar için belirlenmemiştir. 

 

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Epoprostenol klirensi azalmıştır. Sonuç olarak, tolere edilebilirlik azalır. Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalar daha düşük başlangıç dozlarında başlatılabilir ve doz artışlarına daha duyarlı olabilir. Epoprostenol ciddi karaciğer yetmezliğinde çalışılmamıştır.

 

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Epoprostenol değerlendirilmemiştir. Epoprostenol esas olarak böbrek yoluyla atıldığından, azaltılmış ilaç klirensi potansiyel olarak epoprostenole maruz kalmanın artmasına ve tolere edilebilirliğin azalmasına neden olabilir. Aynı şekilde, diyalizin etkisi de bilinmemektedir.

 

Bir hasta RTS epoprostenole alerjisi olabilir mi?
Bu mümkündür, ancak olası değildir.

 

RTS epoprostenol ile önemli ilaç etkileşimleri nelerdir? (Tüm ayrıntılar için lütfen ilacın prospektüsüne bakınız.) 

RTS epoprostenol kullanımı ile hiçbir ilaç yasaklı değildir. 

 

RTS epoprostenolü uygulamanın başka yolları var mı?
Şu anda RTS epoprostenol FDA tarafından intravenöz kullanım için onaylıdır. Alternatif kullanım şekli yoktur. 

 

Makaleyi okurken karşılaştığınız bilemediğiniz tıbbi bilgiler için lütfen sizin için hazırladığımız Pulmoner Hipertansiyonda Yer Alan Aktörler bölümümüzü inceleyiniz. 


Pulmoner hipertansiyon tedavisi
PHA'nın bilimsel liderlik Konseyi tarafından yayınlandı.

Bilgi, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi ilaç etiketlemesine dayanmaktadır.
Son Güncelleme Kasım 2013

Eskişehir Web Tasarım