PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

PULMONER HİPERTANSİYON

Pulmoner Hipertansiyon

 Güncel videolar ve daha fazla içerik için web sayfamızdaki video galerimizi gezebilr veya Youtube kanalımıza bakabilirsiniz. 

 

Pulmoner hipertansiyon (PH), akciğerler ve kalp arasındaki kan damarlarında anormal derecede yüksek basıncı için kullanılan genel bir terimdir. Akciğer yüksek tansiyonu anlamına gelir. Kalbe kan ve oksijen akışını engelleyen, ilerleyici, kalp yetmezliğine neden olabilecek, hayatı tehdit edebilen bir nadir hastalıktır.  Dünya üzerinde 25 Milyondan fazla insan, Pulmoner Hipertansiyondan muzdariptir.   

 

KTEPH ve bazı doğumsal PH türlerinin ameliyatla kesin şifası mümkünken, PH'nun diğer türleri için hastalığı kronik (süreğen) hastalığa eviren, hastalığın ilerlemesini durduran, yavaşlatan ve yaşam kalitesini yükselten ilaç tedavileri bulunur. İlaç tedavileri ile hastalık kontrol altına alınamadığında ise yine uygun hastalar için akciğer nakli tedavi seçeneği bulunur. 

 

PH üzerinde çalışan yabancı uzmanların bizlere şöyle bir nasihatı var;

"Ülkenizde kadavradan organ bağışı çok düşük seviyelerde. İleride organ nakli gerektirebilen hastalık tanısı almış her birey ve ailesi mutlaka henüz organ nakil aşamasına gelmemişken toplumda farkındalık yaratmak ve organ bağışı için toplumu bilinçlendiren çalışmalarda bir fiil yer almalıdır. Yarın size bütün ilaç tedavilerini kullandık ve artık akciğer naklinden başka bir seçeneğimiz kalmadı dediğimizde. Sizin hastalığınız ilerlermiş ve yaşam kaliteniz düşmüş olacak. Artık zamanla yarışılacak. Can derdine düşeceksiniz. İşte bu yüzden iş işten geçmeden önce, bu noktaya gelmeden önce birşeyler yapmanız gerekiyor."

Dost acı söyler. 

 

Down Sendromu

 

Eğer PH hastası olma riski taşıyor veya yeni tanı aldıysanız, Nadir bir hastalıkla karşı karşıyasınız. Her doktorun PH'nu bilmesini beklemek yanlış olur. Bu yüzden çok hasta görmüş; deneyimli, birden fazla klinikle birlikte hasta takibi yapabilen bir PH merkezine başvurmanız, hayati önem taşımaktadır. Her PH farklı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla PH'na neyin sebep olduğunu, hangi gruba girdiğini doğru bir şekilde belirleyebilecek ve mümkün olan en kısa sürede PH türüne özgü bir tedavi planı geliştirebilecek bir PH uzmanına erişilmesi çok önemlidir. Uzman ve deneyimli bir sağlık ekibinin kontrolünde, uzun yıllar PH ile beraber yaşayabilirsiniz. Hastalığınızın ICD Kodunu öğrenmeniz, hastalıkla mücadelenizde size kolaylık sağlayacaktır.     

 

Pulmoner Hipertansiyon hastalarının görünüşlerinden ne kadar ciddi bir hastalıkla savaştıkları çoğu zaman belli olmaz. Görünmez hastalıktır. Halbuki günlük hayatta bir odadan diğerine gitmekte, merdiven çıkmakta veya günlük işlerini yapmakta zorlanıyor olabilirler.

 

1998 yılında kadar Pulmoner hipertansiyon 2 gruba ayrılmıştı.

 1. Primer pulmoner Hipertansiyon (Nedeni kendisi olan PH)
 2. Sekonder Pulmoner Hipertansiyon (Nedeni başka hastalıklara bağlı PH)

 

Pulmoner Hipertansiyon Grupları nelerdir

 

1998 yılında DSÖ tarafından düzenlenen 2. PH toplantısında nedenlerine ve tedavi yaklaşımlarına göre, Pulmoner Hipertansiyon 5 grup altında toplanmıştır.

 1. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH)
 2. Sol Kalp Hastalığına Bağlı PH
 3. Akciğer Hastalıkları ve/veya Hipoksiye Bağlı PH
 4. Pulmoner Arter Obstrüksiyonuna Bağlı PH
 5. Mekanizması Belirsiz PH

 

PH, günlük hayatta kullandığımız "hipertansiyon" ile karıştırılmaması gereken bir hastalıktır. Kalbin sağ ve sol tarafı birbirine bağlı ve uyumlu iki ayrı pompa gibi çalışır. Kalbin, her iki tarafında farklı işler yapılır. 

Sol kalp, büyük dolaşım dediğimiz vücudun geneline kanı pompalar. Bildiğimiz hipertansiyon bu sisteme aittir. Vücudun genel tansiyonudur.  

Sağ kalp ise küçük (pulmoner) dolaşım. Hemen yanı başındaki akciğere kanı pompalar. Bölgeseldir. Akciğerleri etkiler.

 

Dinlenme sırasında akciğerlerdeki kan basıncı mPAP < 25 mmHg'ye kadar normal değer olarak kabul ediliyor.  25 mmHg ve üzerindeki akciğerlerdeki kan basıncı, Pulmoner Hipertansiyondur.  

 

Makaleyi okurken karşılaştığınız bilemediğiniz tıbbi bilgiler için lütfen sizin için hazırladığımız Pulmoner Hipertansiyonda Yer Alan Aktörler bölümümüzü inceleyiniz.

 

Hastalık hakkında hazırladığımız bilgilendirmeleri özet ve daha detaylı bilgilendirme olacak şekilde hazırladık. Daha detaylı bilgilendirmeler için yönlendirmeleri takip edebilirsiniz. 

  

  

 Pulmoner Hipertansiyon gruplarına ait ICD 10 kodları da şöyledir; 

 

 I27.0  Primer pulmoner hipertansiyon   Grup 1-  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH)
I27.21 Sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon   Grup 1-  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH)
 I27.22 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon   Grup 2-  Sol Kalp Hastalığına Bağlı PH
 I27.23 Akciğer hastalıkları ve hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon   Grup 3-  Akciğer Hastalıkları ve/veya Hipoksiye Bağlı PH
 I27.24 Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon   Grup 4-  Pulmoner Arter Obstrüksiyonuna Bağlı PH
 I27.29  Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon   Grup 5-  Mekanizması Belirsiz PH
 I27.83 Eisenmenger sendromu       Grup 1-  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH)

 

  I27 - Diğer pulmoner kalp hastalıkları I27.0 - Primer pulmoner hipertansiyon I27.1 – Kifoskolyoza bağlı kalp hastalığı I27.2 - Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon I27.20 - Pulmoner hipertansiyon, tanımlanmamış I27.21 - Sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon I27.22 - Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon I27.23 - Akciğer hastalıkları ve hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon I27.24 - Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon I27.29 - Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon I27.8 - Diğer belirlenmiş pulmoner kalp hastalıkları I27.81 - Kor pulmonale (kronik) I27.82 - Kronik pulmoner emboli I27.83 - Eisenmenger sendromu I27.89 - Diğer belirlenmiş pulmoner kalp hastalıkları I27.9 - Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış

 

Şimdi birlikte Pulmoner Hipertansiyon gruplarına bakmak için lütfen tıklayınız...

 

 ...Hastalıklarınıza göre daha fazla detay için internet sayfamızda ilerlemeye devam ediniz...

Güncel videolar ve daha fazla içerik için web sayfamızdaki video galerimizi gezebilr veya Youtube kanalımıza bakabilirsiniz. 

 

Not: 

 • I27 - Other pulmonary heart diseases - Diğer pulmoner kalp hastalıkları
 • I27.0 - Primary pulmonary hypertension - Primer Pulmoner Hipertansiyon - DSÖ Grup -1
 • I27.1 - Kyphoscoliotic heart disease - Kifoskolyoza bağlı kalp hastalığı
 • I27.2 - Other secondary pulmonary hypertension - Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon
 • I27.20 - Pulmonary hypertension, unspecified - Tanımlanmamış pulmoner hipertansiyon
 • I27.21 - Secondary pulmonary arterial hypertension - Sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon - DSÖ Grup -1
 • I27.22 - Pulmonary hypertension due to left heart disease - Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon - DSÖ Grup -2
 • I27.23 - Pulmonary hypertension due to lung diseases and hypoxia - Akciğer hastalıkları ve hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon - DSÖ Grup -3
 • I27.24 - Chronic thromboembolic pulmonary hypertension - Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon - DSÖ Grup -4
 • I27.29 - Other secondary pulmonary hypertension - Diğer sekonder Pulmoner Hipertansiyon - DSÖ Grup -5 
 • I27.8 - Other specified pulmonary heart diseases - Diğer belirlenmiş pulmoner kalp hastalıkları
 • I27.81 - Cor pulmonale (chronic) - Kor pulmonale (kronik)
 • I27.82 - Chronic pulmonary embolism - Kronik pulmoner emboli
 • I27.83 - Eisenmenger's syndrome - Eisenmenger sendromu - DSÖ Grup -1 
 • I27.89 - Other specified pulmonary heart diseases - Diğer belirlenmiş pulmoner kalp hastalıkları
 • I27.9 - Pulmonary heart disease, unspecified - Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış

Kaynak: https://www.outsourcestrategies.com/resources/new-revised-icd-10-codes-pulmonary-hypertension-2018.html

Eskişehir Web Tasarım