PAHSSc 2020 Genel Kurul Daveti

SAĞ AKCİĞER İLE SOL AKCİĞER ARASINDAKİ ANATOMİK FARKLILIKLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - 2019.04.03

 #Akciger anatomisi - Sağ akciğer ile sol akciğer arasındaki anatomik farklılıkları biliyor musunuz?

.
.
.
En büyük fark lob sayılarıdır - sağ akciğerde 3 lob, sol akciğerde 2 lob vardır. Bunun nedeni kalbin normalde vücudun sol tarafında olmasıdır.

Ek olarak, pulmoner arterin yeri farklıdır. Sağ akciğerde pulmoner arter bronştan öndeyken, sol akciğerde pulmoner arter bronşun arkasındadır.

#Repost @themedicalmentors (@get_repost)
・・・
Lung anatomy - do you know the anatomical differences between the right and left lung lobes of the lung?
.
.
.
The greatest difference is the number of lobes - the right lung has 3 lobes while the left lung has 2 lobes. This is because the heart is normally located on the left side of the body.
Additionally, the location of the pulmonary artery is different. In the Right lung, the pulmonary artery is anterior to the bronchus while in the left lung, the pulmonary artery is superior to the bronchus.

HABERLER
Eskişehir Web Tasarım