Nefes olmak ister miydiniz?

İPF Farkındalık Günü Etkinliğimize Destek Olmayı İster miydiniz?

TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ'NDEN YAPILAN, 06.08.2020 TARİHLİ DUYURU - 2020.08.06

Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan, 06.08.2020 tarihli DUYURU!


Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında

Bilindiği gibi,

“418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodu,

- Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise,

- Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa kullanılabilmektedir. Bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanmasında Medula Sistemi bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirmektedir.

SGK tarafından Medula Eczane Sisteminde yapılan düzenleme ile Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi kapsamında olan 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişiler ve e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için düzenlenmiş olan, 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarının süresinin 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi alınmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

https://www.teb.org.tr/news/8944/Kronik-Hastal%c4%b1%c4%9f%c4%b1-Nedeniyle-Sa%c4%9fl%c4%b1k-Raporu-Olan-Hastalar%c4%b1n-%c4%b0la%c3%a7-Temini-Hakk%c4%b1nda

Eskişehir Web Tasarım