Dergimiz Nefes Çıktı!

Dergimiz NEFES çıktııııı!

ENGELLİLERİN ULAŞIMDA HAKLARI PLATFORMUNDAN AÇIK ÇAĞRI - 2020.09.15

BASINA KAMUOYUNA VE ENGELLİ ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI

Bu çağrı metnine imza veren her STK, platform, temsilci ve aktivist Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformunun doğal üyesidir. Metni hazırlayanlar ve imza verenler eşit temsil hakkına sahiptir.

KONU: Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde engellilere uygulanan kota uygulamasına acilen son verilmesi
İMZAYA AÇILDIĞI TARİH: 15.9.2020
Bizler Engellilerin Ulaşımda Hakları Paltformunun üyeleri; COVİD19 bahanesi ile engellilerin ücretsiz ulaşım hakkının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından hukuka aykırı olarak engellenmesi nedeniyle, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, platformları ve ağları aşağıdaki metne imza vermeye davet ediyoruz.
Bilindiği üzere COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri 28 Mayıs 2020 tarihinde alınan tedbirlerle birlikte “herkes için” yeniden başlarken engellilerin seyahat hakkı kısıtlanmıştı. Engelli örgütleri, bu hukuksuzluğa karşı bir araya gelerek 18 Temmuz 2020 tarihinde, başta Ankara Eski Gar önünde olmak üzere bazı illerde kitlesel basın açıklamaları yapmışlardı. Bu tepkiler sonucunda TCDD Taşımacılık geri adım atarak ücretsiz bilet hakkını iade etmişti.
Ancak, son zamanlarda YHT seferlerinde engellilere kısıtlamalar konulduğu yönünde bilgiler alınmış; bu konuyu müzakere etmek üzere Altınokta Körlere Hizmet Vakfı ile Türkiye Körler Federasyonu başkanları Yolcu Taşımacılık Daire Başkanı Sn. Pekcan Alp ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.
Sn. Alp, önce bu uygulamanın varlığını inkar etmiş, kendisine TCDD’den rezervasyon için gerçekleştirilen işlemlerin ekran görüntülerinin gösterilmesi ve kısıtlama uygulamasının kanıtlanması üzerine, engelliler için bir seferde seyahat eden yolcuların %14’ü oranında bilet kestiklerini itiraf etmiştir.
Bu uygulamalarını pandemi koşullarıyla açıklayan Daire Başkanı, pandemi nedeniyle trenlerin bütün vatandaşlar için yarı kapasite ile çalıştığını, engellilere yapılan % 14’lük kotanın geçici olduğunu belirterek kendilerine anlayış gösterilmesini istemiş; bu çeşit önlemlerin sivil toplum örgütleriyle birlikte tespit edilmesi gerektiği yönündeki görüşlerimiz karşısında “İnşallah bir gün bir araya gelir, bu konularda bir sohbet yaparız.” şeklinde sözleriyle konuya hak temelli değil, bireysel iyilik severlik temelinde ve keyfi biçimde yaklaştığını göstermiştir.
Sn. Daire Başkanı’nın yaklaşımı tutarsız, dayanaksız ve ayrımcıdır. Neden?
Evet, pandemi nedeniyle herkes için bazı önlemler alınabilir ve kısıtlamalar getirilebilir. Nitekim, pandeminin resmen ilan edildiği 13 Mart 2020 tarihinden sonra bütün seyahatler yasaklanmıştır. Seyahat yasağının sona erdirildiği 28 Mayıs 2020 tarihinden sonra bu yasak engelliler için devam ettirilmiş, gösterilen tepkiler sonrasında bu uygulamaya son verilerek ücretsiz bilet hakkı iade edilmiştir.
Ancak bu kez, herkes için uygulanan trenlerde %50 kapasite indirimi, engelliler için çok daha düşük bir kısıtlamaya dönüştürülmüştür. Bizim tespitlerimize göre bu kısıtlama % 4 oranındadır. Ne ki, Daire Başkanının söylediği gibi % 14 oranında bile olsa bu bir ayrımcı uygulamadır. Ayrıca 4736 sayılı Kanun’un açık bir ihlalidir.
Evet, olağanüstü koşullarda olağan üstü önlemler alınabilir ve yurttaşların hakları kısmı ve geçici olarak kısıtlanabilir. Ancak bu çeşit önlemler bu haklardan yararlanan toplum kesimlerinin temsilcileriyle müzakere edilerek yapıldığı taktirde hem daha isabetli kararlar alınabilir; hem de bu önlemlere uyma eğilimi daha güçlü olur.
Oysa TCDD Taşımacılık AŞ, ne sivil toplum örgütleriyle görüşerek karar vermiş ne de aldığı kararları Web sitelerinde yayınlayarak alenileştirmiştir. “Ben yaptım oldu anlayışıyla “ hareket etmiştir.
Bu çeşit keyfi uygulamalar başka çevreleri de cesaretlendirmekte; kazanılmış hakların ortadan kaldırılması için harekete geçmelerine yol açmaktadır. Nitekim özel halk otobüs firmaları sahiplerini temsil eden federasyon, yaşlı ve engellilerin ücretsiz seyahat hakkının kaldırılmasını talep etmektedir.
TCDD Taşımacılık AŞ’nin engellilerin ücretsiz seyahat hakkın pandemiyi gerekçe göstererek kısıtlamasının tutarlı, mantıklı ve hukuksal hiçbir açıklaması yoktur.
TCDD ile “engellilerin güvenli ve sağlıklı bir biçimde seyahat etmeleri için hangi önlemlerin alınacağı” konularını konuşmamız gerekirken, her seferinde ayrımcı uygulamaların konuşuluyor olması TCDD’nin engellilerin haklarını gözetmediğinin açık bir kanıtıdır.
Nihayetinde engellilerin seyahat hakkının kısıtlanması; aşağıda da belirtildiği üzere her şeyden önce eşitlik ilkesine aykırıdır ve ayrımcılık yasağının ihlalidir.
TCDD Taşımacılık’ın engellilere yönelik ücretsiz seyahat kısıtlaması;
TC Anayasasının 23.maddesinde bulunan “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir” hükmünün açık ihlalidir. Anayasaya aykırılık içermektedir.
1. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1.maddesine ilave edilen ek maddenin ihlalidir. Hukuksuzdur.
2. Bu uygulama taraf olduğumuz ayrımcılık karşıtı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin; ihlalidir. Engellilerin güvenli ve sağlıklı seyahat edebilmeleri için gerekli erişilebilirlik ve makul düzenleme önlemlerinin alınması gerekirken, seyahat hakkının kısıtlanması Sözleşmenin Genel Yükümlülüklerine, 2.maddesine, “eşitlik ve ayrımcılık yasağı” başlıklı 5.maddesine, “seyahat özgürlüğü” başlıklı 18.maddesine, “erişilebilirlik” başlıklı 9.maddesine, “bağımsız yaşama ve topluma dahil olma” başlıklı 19.maddesine ve “risk durumları ve insani acil durumlar” başlıklı 11.maddesine aykırıdır.
3. Öte yandan bu uygulama ayrımcılık içerdiğinden, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 5.maddesindeki Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı hükmüne aykırı olduğu gibi Türk Ceza Kanunun 122.maddesine göre; engellilik nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellediği için; suçtur.
Bizler aşağıda isimleri yazılı STK temsilcileri olarak;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 na ve Bakanımıza soruyoruz; Bu hukuksuz uygulamadan haberdar mısınız?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 na ve Bakanımıza ve

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 ve Genel Müdürümüze soruyoruz; Bu hukuksuz uygulamanın kaldırılması hakkında bir işlem başlattınız mı?

TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

 Genel Müdürüne ve 

TCDD Taşımacılık

 AŞ Müdürüne soruyoruz; engellilere ücretsiz ulaşımda kota uygulanmasının yasal dayanağı nedir?
Bizler aşağıda isimleri yazılı Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu üyeleri olarak, yukarıda sorduğumuz sorular bağlamında; Kamu Denetçiliği Kurumuna ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumuna ve her türlü hukuki yollara başvuru hakkımız saklı kalması koşuluyla;

TCDD Taşımacılık

 AŞ'nin, internetten bilet alımı dahil bu hukuksuz seyahat kısıtlamasına derhal son vermesini
acilen talep ediyoruz.

1. 21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Derneği
2. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
3. Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara
4. Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü
5. Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği
6. Adana Yıldız Engelliler Derneği
7. Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği
8. Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği
9. Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği
10. Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
11. Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
12. Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği
13. Aktif Engelliler Derneği, İzmir
14. Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara
15. Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara
16. Albinizm Derneği, İstanbul
17. Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa
18. Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya
19. Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Rize İl Temsilcisi
20. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van
21. Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi
22. Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi
23. Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi
24. Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi
25. Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi
26. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi
27. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi
28. Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi
29. Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi
30. Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi
31. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi
32. Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi
33. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi
34. Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara
35. Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
36. Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi
37. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi
38. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi
39. Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi
40. Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi
41. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi
42. Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi
43. Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi
44. Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi
45. Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi
46. Altınokta Körler Derneği Van Şubesi
47. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara
48. Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği
49. Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
50. Ana Kucağı Derneği, Ankara
51. Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç
52. Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
53. Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı
54. Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara
55. Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
56. Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği
57. Ankara DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu
58. Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği
59. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği
60. Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
61. Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği
62. Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği
63. Antalya Engel Tanımayanlar Derneği
64. Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği
65. Ardahan Göle Engelliler Derneği
66. Artvin Engelliler Derneği
67. Artvin görme engeller spor Kulübü Derneği
68. Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi
69. Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul
70. Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara
71. Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
72. Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği
73. Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir
74. Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa
75. Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
76. Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
77. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma
78. Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği
79. Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
80. Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
81. Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği
82. Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği
83. Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul
84. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya
85. Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul
86. Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği
87. Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği
88. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)
89. Bilecik Kent Konseyi
90. Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek
91. Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)
92. Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır
93. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara
94. Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
95. Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği
96. Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
97. Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa
98. Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
99. Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
100. Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği
101. Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
102. Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)
103. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği
104. Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)
105. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı
106. Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
107. Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur
108. Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi
109. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
110. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
111. Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara
112. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun
113. Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun
114. Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak
115. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)
116. Denizli İşitme Engelliler Derneği
117. Denizli Otizm Derneği
118. Denizli Pamukkale Hemofili Derneği
119. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara
120. Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri
121. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
122. Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin
123. Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon
124. Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği
125. Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun
126. Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir
127. Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
128. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
129. Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak
130. Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça
131. Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi
132. Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara
133. Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük
134. Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara
135. Engelli Kadınlar Derneği, Bursa
136. Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara
137. Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara
138. Engelliler Kültür Derneği, Bursa
139. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi
140. Engelliler Platformu
141. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER), İstanbul.
142. Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara
143. Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara
144. Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun
145. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay
146. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)
147. Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray
148. Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya
149. Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği
150. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası 8ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)
151. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara
152. Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya
153. Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul
154. Engelsizkariyer. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı
155. Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara
156. Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van
157. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir
158. Erzincan Down Sendromu Derneği
159. Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği
160. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
161. Eşit Yaşam Derneği, İzmir
162. Evrensel Görme Özürlüler Derneği Genel Merkez, Ankara
163. Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara
164. Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
165. Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
166. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği
167. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul
168. Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara
169. Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi
170. Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
171. Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği
172. Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara
173. Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)
174. Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara
175. Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara
176. Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara
177. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul
178. Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara
179. Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi
180. Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi
181. Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
182. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği
183. Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa
184. Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara
185. Herkes için Turizm Derneği, İzmir
186. Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin
187. Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara
188. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
189. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir
190. İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara
191. İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir
192. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul
193. İzmir Engel Siz Yaşam Derneği
194. Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği
195. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği
196. Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
197. Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği
198. Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği
199. Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu
200. Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
201. Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği
202. Kars Dolunay Derneği
203. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez
204. Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul
205. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği
206. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)
207. Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir
208. Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
209. Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
210. Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği
211. Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği
212. Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği
213. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği
214. Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul
215. Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu
216. Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
217. Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği
218. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği
219. Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
220. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
221. Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
222. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
223. Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği
224. Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
225. Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi
226. Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
227. Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği
228. Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin
229. Miraç Dursun, Aktivist
230. Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörlüğü
231. Mobbing ile Mücadele Derneği, Ankara
232. Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Siirt İl Temsilcisi
233. Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı
234. Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara
235. Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi
236. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği
237. Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak
238. Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara
239. Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi
240. Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun
241. Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara
242. Otizm Vakfı, Ankara
243. Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum
244. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara
245. Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi
246. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul
247. Pamukkale Sağır Spor Derneği
248. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir
249. Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak
250. Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir
251. Recep Hoşoğlu Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri
252. Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara
253. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)
254. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu
255. Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği
256. Samsun Engelliler Federasyonu
257. Samsun İşitme Engellileri Derneği
258. Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği
259. Samsun Otizmli Çocuklar Derneği
260. Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa
261. Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya
262. Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca
263. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa
264. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir
265. SESSİZSİNİZ Aktivist İşitme Engelliler Hareketi
266. Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir
267. SİMESEN Engelliler Komisyonu
268. Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara
269. Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara
270. Siverek Engelliler Derneği
271. Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN)
272. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir
273. Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma
274. Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat
275. Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi
276. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ
277. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa
278. Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa
279. Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul
280. Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul
281. Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
282. Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara
283. Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi
284. Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa
285. Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)
286. Trabzon Engelsiz Turizm Derneği
287. Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği
288. Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği
289. Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul
290. Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla
291. Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir
292. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara
293. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara
294. Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi
295. Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara
296. Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi
297. Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi
298. Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi
299. Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi
300. Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi
301. Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi
302. Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi
303. Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi
304. Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi
305. Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi
306. Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi
307. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi
308. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi
309. Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi
310. Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi
311. Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi
312. Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi
313. Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi
314. Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi
315. Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi
316. Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi
317. Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi
318. Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi
319. Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi
320. Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi
321. Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi
322. Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi
323. Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi
324. Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi
325. Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi
326. Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi
327. Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara
328. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TÜRGEV) Genel Merkez, İstanbul
329. Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şubesi
330. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
331. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi
332. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul
333. Türkiye Körler Federasyonu
334. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi
335. Türkiye Körler Vakfı, Ankara
336. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu
337. Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük
338. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul
339. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi
340. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi
341. Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi
342. Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi
343. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi
344. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi
345. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi
346. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi
347. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi
348. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi
349. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi
350. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi
351. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi
352. Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi
353. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi
354. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği
355. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği
356. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi
357. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi
358. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi
359. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi
360. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi
361. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi
362. Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi
363. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi
364. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi
365. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi
366. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi
367. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi
368. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi
369. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi
370. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi
371. Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi
372. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi
373. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
374. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi
375. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi
376. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi
377. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi
378. Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği
379. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi
380. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi
381. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi
382. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi
383. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi
384. Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği
385. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği
386. Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi
387. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi
388. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi
389. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi
390. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi
391. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi
392. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi
393. Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği
394. Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi
395. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
396. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi
397. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi
398. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi
399. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
400. Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi
401. Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir
402. Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri
403. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon
404. Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara
405. Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas
406. Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara
407. Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa
408. Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara
409. Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli
410. Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul
411. Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği
412. Yasam Boyu Eğitim Derneği, Ankara
413. Yaşadıkça. com
414. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
415. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara
416. Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul
417. Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır
418. Yeter SUCU, Aktivist, Ankara
419. Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu
420. Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul
421. Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum
422. Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman
423. Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş

Bu çağrı metni; Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Suha SAĞLAM, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Avukat Turhan İÇLİ, Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Psikolog Erol SAYYIDAN, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyonu Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe SARI, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü BOYRAZ ve İşitme Engellileri ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur CANTİMUR tarafından hazırlanmıştır.

Bu metne imza vermek isteyen örgütlerin bu paylaşım altına örgüt isimlerini il ve ilçe olarak yazmalarını rica ediyoruz. İmza veren her isim, Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformunun doğal üyesidir. İsimler, alfabetik sıra ile sıralanmaktadır.

 

Ayşe SARI

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Kurucu Üyesi

Engelliler Komisyonu Başkanı

Eskişehir Web Tasarım