PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN KABUL EDİLMESİ - 2020.12.13

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
8 temel ilkeye dayanmaktadır.

1 - Kişilerin insanlık onuruna ve bireysel özerkliklerine saygı,
2- Ayrımcılık yasağı,
3- Toplumsal yaşama tam ve etkin katılım,
4- Farklılıklara saygı ve engelliliğin
insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunun kabulü,
5- Fırsat eşitliği,
6- Erişilebilirlik,
7- Kadın ve erkek eşitliği,
8- Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve
kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı.

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2006 tarihli ve A/RES/61/106 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Sözleşme'yi 30 Mart 2007 tarihinde imzalamıştır. Sözleşme’nin onaylanması 3 Aralık 2008 tarih ve 5825 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Sözleşme’nin onayına ilişkin 27 Mayıs 2009 tarih ve 2009/15137 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve resmi Türkçe çeviri, 14 Temmuz 2009 tarih ve 27288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 28 Eylül 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Sözleşme Türkiye bakımından, 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin Sözleşme'ye ilişkin bir çekince veya beyanı söz konusu değildir.

https://www.pahssc.org.tr/uploads/EngellilerinHaklarinaIliskinSozlesme.pdf

https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/content/132-engellilerin-haklarna-iliskin-sozlesme/ 

#CRPD #conventionontherightsofpersonswithdisabilities #UnitedNations #humanrights #disabilityrightsarehumanrights #disabilityrights #peoplewithdisabilities #engellilerinhaklarınai̇lişkinsözleşme #engellilerinhakları #engelli #disability #equality #invisibledisability #GörünmezEngellilik #eşitlik #insanhakları #insan

Eskişehir Web Tasarım