PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

12-18 NİSAN 2021 KALP SAĞLIĞI HAFTASI - 2021.04.12

Kalp Sağlığı Haftası


Her gün 1500 litre kanı pompalayan #kalp, sağ ve sol tarafı birbirine bağlı ve uyumlu iki ayrı pompa gibi çalışır. Her iki tarafın da farklı görevleri vardır.

Sol kalp, büyük dolaşım dediğimiz vücudun geneline kanı pompalar. Bildiğimiz hipertansiyon bu sisteme aittir. Vücudun genel tansiyonudur.

Sağ kalp ise küçük (pulmoner) dolaşım için hemen yanı başındaki akciğere kanı oksijenlenmek üzere pompalar. Bölgeseldir. Akciğerleri etkiler.

Pulmoner Hipertansiyon kalbin sağ tarafının yüksek tansiyonudur.

Kendisine özgü bir belirtisi olmadığı için geç tanı alır. Milyonda 15-50 aralığında görülen nadir bir hastalıktır.

#VSD: Kalbin karıncıkları arasındaki deliklere Ventriküler Septal Defekt
#ASD: Kulakçıkları arasındaki deliklere Atriyal Septal Defekt
#AVSD: Kulakçıkların alt kısmı ile karıncıkların üst kısmını kapsayan deliklere AtriyoVentriküler Septal Defekt
#PFO: Doğumdan sonra kapanmayan Foramen ovale durumuna Patent Foramen Ovale denir.
#PDA: Küçük dolaşım ile büyük dolaşımın kalp bağlantısında ara bir bağlantı ile kanın oksijenlenemeden tekrar bu bağlantı nedeniyle büyük dolaşıma karışması durumuna Patent Duktus Arteriozus

Doğumsal kalp hastalıklarının %10'unda Pulmoner Hipertansiyon görüldüğünü biliyor muydunuz?

#EisenmengerSendromu (#ES), pulmoner (#akciğer) arterlerdeki basıncın yüksek olduğu ve akciğerlerde kan akışına karşı direncin artmasına neden olan, nadir rastlanılan bir doğuştan kalp hastalığı türüdür. Kalpteki delikler nedeniyle ortaya çıkan pulmoner hipertansiyonun, akciğerlerde yarattığı hasar nedeniyle geri dönüşsüz, kalıcı ve ilerleyici bir hal almasıdır.

Yaşam kalitesini artıran, hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaç tedavilerinin yanı sıra akciğer nakli ve kalp-akciğer nakli gibi cerrahi tedavi seçenekleri de bulunur. Ülkemizde kalp-akciğer nakli yapılmamaktadır.

#kalpsağlığıhaftası #kalpsağlığı #Sağlık #SağlıklıYaşam #KalpSağlığı #GöğüsAğrısı #1Bağış8Yaşam #AkciğerNakli #Eisenmenger #GörünmezEngellilik #GörünmezHastalık #IPAH #KalpAkciğerNakli #SağKalp #SolKalp #PAHSSc #Kardiyoloji #KronikHastalık #NadirHastalık #Nefes #PulmonerHipertansiyon

 

Eskişehir Web Tasarım