PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

15 EYLÜL İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI FARKINDALIK GÜNÜ - 2021.09.15

15 Eylül İnterstisyel Akciğer Hastalığı Farkındalık Günü
İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH)’nın farkındalığını artırmak için başta Skleroderma Vakfı ile Pulmonary Fibrosis Vakfı olmak üzere dokuz kuruluş 2021 yılında bir araya gelerek 15 Eylül’ü İAH için Farkındalık Günü ilan ettiler.


İAH, Akciğerlerde iltihaplanma ve/veya yara izi ile karakterize geniş bir hastalık grubu için kullanılan bir terimdir. Nefes almayı ve buna bağlı olarak kan dolaşımına oksijen almayı zorlaştırır.

Skleroderma'nın İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH)'na neden olabileceğini biliyor muydunuz?

İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin (IPF) İAH'ın alt türü olan bir nadir hastalık olduğunu biliyor muydunuz?

Bu hastalıklar ilerleyici ve kesin tedavisi olmayan hastalıklardır. Geliştirilen ilaç tedavileriyle hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması amaçlanır. Akciğer nakli de bu hastalıklar için bir tedavi seçeneği olduğu için tanıyı alan uygun hastalar, akciğer nakli merkezleri ile birlikte takipleri yapılır. Çünkü bazen hastalık uzun süre stabil kalabilirken bazende yaşanan alevlenmeler nedeniyle hastalık çok hızlı ilerleyebilir.

Bu tip hastaların uzmanlaşmış, deneyimli ve hastalığın etkilediği alanlardaki diğer kliniklerin de sürece dahil olduğu merkezler tarafından takip edilmeleri önemlidir.
Çoğu zaman belirtiler başka hastalıklarla karıştırıldığından, hastaların doğru tanıya ulaşmaları uzun zaman alabilir. Erken tanıda yaşanan gecikmeler nedeniyle hastalık karmaşık ve yönetimi zor bir hastalığa dönüşebilir. Bu nedenle erken tanı alabilmek için dünya genelinde farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

İAH farkındalık Günü için bir araya gelen dokuz kuruluş;

  1. Pulmonary Fibrosis Foundation,
  2. Arthritis Foundation,
  3. Foundation for Sarcoidosis Research,
  4. The Myositis Association,
  5. PF Warriors,
  6. Scleroderma Foundation,
  7. Scleroderma Research Foundation,
  8. Sjögren's Foundation and
  9. Wescoe Foundation for Pulmonary Fibrosis

#İAH #AkcigerNakli #AkciğerNakli #Akciğer #AkciğerSertleşmesi #BağDokusu #GörünmezEngellilik #GörünmezHastalık #GöğüsHastalıkları #GogusHastaliklari #idiyopatikPulmonerFibrozis #InterstitialLungDisease #interstisyelAkciğerHastalığı #iAH #ILD #IPF #KronikHastalık #NadirHastalık #NefesAldıkçaUmutVar #Nefes #OtoimmünHastalık #PulmonerFibrozis #SistemikSkleroz #Skleroderma #Raynauds #ILDDAY @PFForg @sclerodermaus @euipff @european_lung #PAHSSc #iPFAwareness #IAHGünü #İAHFarkındalıkGünü

Eskişehir Web Tasarım