PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

10 KASIM KRONİK TROMBOEMBOLİK PULMONER HİPERTANSİYON (KTEPH) GÜNÜ - 2021.11.09

 

10 Kasım Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH) Günü.

 

KTEPH NEDİR?

 

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH), diğer pulmoner hipertansiyon tiplerine (PH) benzer şekilde, akciğerin kan damarlarını ya tıkayarak ya da daraltarak, kan akışını engeller ve akciğer basıncını artırır. Pulmoner Hipertansiyonun 4. grubunda yer alır. Akciğerlerde, pulmoner emboli (PE) olarak da bilinen çoklu veya tekrarlayan kan pıhtılarının sonucu ortaya çıkar. Pıhtılar ve ortaya çıkan skar (yara) dokusu, akciğerlerdeki arterlerde kan akışını sınırlayarak PH'a ve nihayetinde sağ kalp yetmezliğine yol açar.  

 

Her 25 pulmoner emboli hastasının 1'inde PULMONER HİPERTANSİYON gelişiyor!

 

KTEPH'in Belirtileri Nelerdir?

 

Birçok hastada geçirilmiş akciğer emboli hastalığı sonrası 1-2 yıla yakın ‘balayı periyodu’adı verilen şikayetsiz bir dönem geçer. İlk başlarda, KTEPH'li kişiler herhangi bir belirti göstermezler. Hasta olduklarının farkında bile değillerdir. Kişinin görünüşünden ne denli ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği anlaşılmaz. Görünmez hastalıktır. Hastalık kötüleştikçe belirtiler ortaya çıkar.

  • Özellikle aktif olduklarında, eforla, hareketle nefes darlığı;
  • Çok yorgun;
  • Göğsünde veya karnında bir sıkışma veya ağrı;
  • Baş dönmesi, sersemlemiş

KTEPH ayrıca sağ kalp yetmezliğine neden olabilir ve bu da aşağıdakilere neden olabilir:

  • Ödem
  • Şişkinlik
  • Mide bulantısı

 

KTEPH, PULMONER HİPERTANSİYONUN KESİN TEDAVİSİ OLAN NADİR BİR HASTALIKTIR! 

 

#CTEPH #KronikTromboembolikPulmonerHipertansiyon #PulmonaryArterialHypertension #PulmonerArteriyelHipertansiyon #PulmonerHipertansiyon #PulmonaryHypertension #KTEPH #AkciğerNakli #KalpAkciğerNakli #ChronicThromboEmbolicPulmonaryHypertension #NadirHastalık #PAHSSc #PAH #PulmonaryEmbolism #PulmonerEmboli #PulmonerEndarterektomi #LungTransplant #KasımAyıPulmonerHipertansiyonFarkındalıkayı #PHAwarenessMonth #BalonPulmonerAnjiyoplasti #BalloonPulmonaryAngioplasty

 

 

Eskişehir Web Tasarım