PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

BİZ YİNE BİR "PROJE" GELİŞTİRİYORUZ! MART AYI'NI BEKLEYİN- 2022.01.22

Biz yine bir "PROJE" geliştiriyoruz!
Mart Ayı'nı bekleyin.

PAHSSc ve

Doç. Dr. Serap ÖZER
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek SEZGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESKİN
Mardin Artuklü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ile Mart ayı için planlanan projemizin için çalışmalara başladık.

PAHSSc Yarınlarımız için çalışıyor.

PAHSSc, kar amacı gütmeyen ve her biri birer nadir hastalık olan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon, Skleroderma, Sistemik Skleroz, Eisenmenger Sendromu, Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH), İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (Akciğer Sertleşmesi), Akciğer Nakli ve Kalp-Akciğer Nakli hasta ve ailelerinin dayanışma derneğidir.

#PulmonerHipertansiyon #Skleroderma, #PulmonerArteriyelHipertansiyon #SistemikSkleroz #EisenmengerSendromu #KTEPH #idiyopatikPulmonerFibrozis #ipf #AkciğerSertleşmesi #KronikHastalık #PAHSSc #AkciğerNakli #KalpAkciğerNakli #NadirHastalık #GörünmezEngellilik #GörünmezHastalık #NefesAldıkçaUmutVar #SizinleDahaGüçlüyüz @serapozer35 @sezginnd @@hulya.keskin

Eskişehir Web Tasarım