PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

30 MART İÇİN EKİP ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR - 2022.03.10

30 Mart için Ekip Çalışmalarına Devam Ediyor...

PAHSSc ve

Steve JONES
President
EU-IPFF - European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorder Federation

Liam GALVIN
CEO Secretariat
EU-IPFF - European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorder Federation

Doç. Dr. Serap ÖZER
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek SEZGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

PAHSSc Yarınlarımız için çalışıyor.

PAHSSc, kar amacı gütmeyen ve her biri birer nadir hastalık olan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon, Skleroderma, Sistemik Skleroz, Eisenmenger Sendromu, Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH), İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (Akciğer Sertleşmesi), Akciğer Nakli ve Kalp-Akciğer Nakli hasta ve ailelerinin dayanışma derneğidir.

#PulmonerHipertansiyon #Skleroderma, #PulmonerArteriyelHipertansiyon #SistemikSkleroz #EisenmengerSendromu #KTEPH #idiyopatikPulmonerFibrozis #ipf #IdiopathicPulmonaryFibrosis #AkciğerSertleşmesi #KronikHastalık #PAHSSc #AkciğerNakli #KalpAkciğerNakli #NadirHastalık #GörünmezEngellilik #RareDisease #GörünmezHastalık #NefesAldıkçaUmutVar #SizinleDahaGüçlüyüz @serapozer35 @sezginnd @hulya.keskin @kesimoglud @euipff @nadirhastaliklaragi

Eskişehir Web Tasarım