PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

8 MAYIS DÜNYA KIZILHAÇ VE KIZILAY GÜNÜ - 2022.05.08

8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi; görevi din, inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak, insan varoluşunun saygı görmesini sağlamak, insanların acı çekmesini önlemek ve acılarını dindirmek olan uluslararası bir insani harekettir.

Hareket, üç farklı kurumsal oluşumu içinde taşımaktadır: Dünyanın hemen her ülkesindeki ulusal dernekler, bu demeklerin koordinasyonunu sağlayan bir federasyon (IFRC) ve silahlı çatışmalarda insan hayatını ve onurunu korumaya odaklı bir uluslararası komite (ICRC). Her dört yılda bir komiteden, federasyondan, ulusal demeklerden katılımla toplanan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı, hareketin en yüksek tartışma ve karar organıdır.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi'nin kurucusu Henry Dunant’ın doğum günü olan 8 Mayıs, 1948 yılından bu yana "Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü" olarak kutlanır. Kutlamalar için her sene ayrı bir tema belirlenmektedir.

Türkiye genelindeki okullarda ayrıca 28 Ekim-4 Kasım haftası Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta vesilesiyle okullarda Kızılay ile ilgili tanıtımlar yapılır, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenir.

Kaynak: Wikipedia

#DünyaKızılhaçveKızılayGünü #Kızılay #Kızılhaç #HerYerdeHerkesiçin #WorldRedcrossAndRedcrescentDay #EveryWhereForEveryone #8mayıs #8May #PAHSSc

Eskişehir Web Tasarım