PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ - 2022.10.26

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ

 

Hasta hakları , Temel İnsan Haklarının sağlık hizmetleri alanına yansımasıdır. ​
Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile tanınan teminat altına alınmış bulunan haklar olarak tanımlar.
Kısaca, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.​

Ülkemizde uygulanan Hasta Hakları Yönetmeliği (1998)’ne göre;

HASTA HAKLARI ŞUNLARDIR:

 • Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma,
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme,
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme,
 • Bilgi İsteme,
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi,
 • Aydınlatma ve Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma,
 • Öncelik sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım İsteme Hakkı
 • Güvenliğin Sağlanması Hakkı
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı
 • Refakatçi Bulundurma Hakkı
 • Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı


#26ekimhastahaklarıgünü #hastahakları #sağlık #sağlıkhukuku #hasta #hastahaklarıgünü #PAHSSc

Eskişehir Web Tasarım