PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

COVID – 19 AŞISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME - 2020.12.01

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Başkanlığına,

1/12/2020

Pulmoner arteriyel hipertansiyon, pulmoner arteriyel hipertansiyonun eşlik ettiği tüm hastalıklar, (progresif sistemik skleroz başta olmak üzere tüm bağ dokusu hastalıklarında görülen pulmoner hipertansiyon), kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, idiyopatik pulmoner fibrozis ve fibrotik diğer tüm interstisyel akciğer hastalıkları ve kalp-akciğer transplantasyon olmuş ya da aday olan hastaların, her türlü enfeksiyondan korunmaları hekimlerin birincil önceliğidir.
Bakteriyel ve viral tüm enfeksiyonlar bu hastalıkların kötüleşmesini hızlandırır, hastanın ölüm riskini artırır. Bu nedenle uluslararası ve ulusal tüm kılavuzlar, bu hastalara pnömoni ve grip aşılarının düzenli olarak yapılmasını şart koşmaktadır. (Bakınız 2020 Türk Toraks Derneği Pulmoner Hipertansiyon Uzlaşı Raporu, 2015 ERS/ESC Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzu).

Günümüzde yaşamakta olduğumuz Covid 19 pandemisi de bu hasta grubu için büyük bir tehtid olduğu aşikardır. Bu nedenle Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu olarak, yukarıda tanımlanmış olan hasta gruplarındaki erişkin ve çocukların, Covid-19 aşısından öncelikli olarak yararlandırılmaları gerektiğini düşünmekteyiz. Bu koruyucu önlem konusunda tüm ilgili dernek ve kurumları bilgilendirmek isteriz.

Saygılarımla,
ADHAD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof Dr. H Gül Öngen
Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi

Eskişehir Web Tasarım