PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

NADİR HASTALARLA NADİR DOKTORLAR NADİR HASTALIKLARI KONUŞUYOR

27.02.2021
18:00 - 20:00
Microsoft Teams - Youtube

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Ege Üniversitesi – EÜ EBİLTEM-TTO – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

“Nadir Hastalarla Nadir Doktorlar Nadir Hastalıkları Konuşuyor”

27 Şubat 2021 Cumartesi, Saat: 18:00 – 20:00

Online Toplantı  

 

Moderatör: Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU

 

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektörü (Programı uygun olduğu takdirde katılacaktır.)

 

METABOLİK HASTALIKLAR

 

Konuşmacı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Mahmut Çoker

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma Bilim Dalı

 

Temsilcisi olan STK'lar

 

Fenilketonüri: Songül Yalçıner Korkmaz

İzmir Fenilketonüri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Mukopolisakkaridoz ve Lizozomal Hastalıklar: Ayfer Ergüzel

Mukopolisakkaridoz - Lizozomal Hastalık Derneği

 

ÖZAFAGUS ATREZİSİ

 

Konuşmacı Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Zafer Dökümcü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Temsilcisi olan STK'larCelal Boratav

Özofagus Atrezisi Çocuk ve Aile Destek Derneği

 

HEREDİTER ANJİOÖDEM

 

Konuşmacı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nihal Mete Gökmen

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı

 

Temsilcisi olan STK'larGökben Yurdakul

Herediter Anjioödem Derneği

 

EDİNSEL HEMOFİLİ

 

Konuşmacı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Fahri Şahin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim dalı

 

Temsilcisi olan STK'larProf. Dr. Fahri Şahin

 Ege Erişkin Hemofili Derneği Başkanı

 

ERİŞKİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA NADİR HASTALIKLAR

 

Konuşmacı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

Temsilcisi olan STK'lar

Pulmoner Hipertansiyon: Kamil Hamidullah
Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Derneği

 

ANOREKTAL MALFORMASYONLAR

 

Konuşmacı Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Emre Divarcı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Temsilcisi olan STK'larMuhammed Kayış

Anorektal Malformasyonlar Aile Derneği

ETKİNLİKLER
Eskişehir Web Tasarım